Vanaf dit najaar scholingsmogelijkheden vanuit regeling ‘NL leert door’

Leestijd: 2 minuten

Werkgevers die de loonkostensubsidie op grond van de NOW 2.0-regeling hebben ontvangen, zijn verplicht hun werknemers te stimuleren om aan scholing en ontwikkeling te doen. De overheid ondersteunt de werkgevers hierbij met de tijdelijke subsidieregeling ‘NL leert door’. Vanuit deze regeling is 50 miljoen euro beschikbaar gesteld voor ontwikkeladvies en (online) scholing. Vanaf november zal het eerste aanbod voor gratis scholing online staan.

De subsidie voor scholing is vastgelegd in de Tijdelijke subsidieregeling NL leert door met inzet van scholing (NLLD-S). Deze heeft als doel de kennis en vaardigheden van de deelnemers up-to-date te houden en daarnaast te zorgen voor betere kansen op de arbeidsmarkt. De subsidie op grond van deze regeling wordt beschikbaar gesteld aan opleiders, opleiderscollectieven en samenwerkingsverbanden. Het is vervolgens de bedoeling dat zij kosteloos scholing aanbieden voor werkenden, waaronder ook flexwerkers, zelfstandig ondernemers én werkzoekenden. Deze mensen moeten wel ouder zijn dan 18 jaar en nog niet de AOW-gerechtigde leeftijd hebben bereikt. Voor de scholingsregeling is in totaal 34 miljoen euro beschikbaar.

Subsidieaanvraag door opleiders

Met de regeling worden verschillende soorten scholingsactiviteiten gesubsidieerd. Zo kunnen deelnemers straks gratis kortdurende trainingen en cursussen volgens bij verschillende opleiders om hun vaardigheden verder te ontwikkelen. Ook is het mogelijk voor samenwerkingsverbanden om een aanvraag in te dienen voor meer omvangrijke scholing, zoals omscholing richting sectoren waar een tekort is aan personeel. De nadruk van de regeling ligt op online scholing, maar dit kan mogelijk ook fysiek onderwijs zijn, als de richtlijnen van het RIVM dat toelaten. Het is de verwachting dat dit najaar, half november 2020, op de website www.hoewerktnederland.nl het eerste aanbod van opleidingen zal staan.

Inspanningsverplichting NOW 2.0

Voor bedrijven die de loonkostensubsidie NOW 2.0 hebben ontvangen, is het van belang om deze scholingsmogelijkheid uit ‘NL leert door’ met hun werknemers te bespreken en hen te stimuleren de aangeboden scholing en trainingen te volgen om hun kansen op de arbeidsmarkt te vergroten. Zo voldoe je ook aan de inspanningsverplichting die je als werkgever hebt op het gebied van ontwikkeling en scholing onder de NOW 2.0. Leg deze inspanningen dan ook goed vast in het (personeels)dossier, zodat je bij de vaststelling van de definitieve loonsubsidie kunt aantonen dat je aan deze verplichting hebt voldaan.

Gratis ontwikkeladvies niet meer mogelijk

Vanaf 1 augustus was het voor werknemers mogelijk via de Tijdelijke subsidieregeling NL leert door met inzet van ontwikkeladvies (NLLD-OA) gratis ontwikkeladvies bij een loopbaanadviseur aan te vragen. Binnen een maand was het subsidieplafond van deze regeling al bereikt; daarna konden geen gratis ontwikkeladviezen meer aangevraagd worden. Wacht dus niet te lang met de aanvraag voor de gratis scholing als deze mogelijkheid in november beschikbaar komt.

Lees voor meer subsidiemogelijkheden voor scholing dit overzichtsartikel.

Hulp nodig?

Ben je benieuwd hoe onze opleidingen in logistiek en internationaal ondernemen bij kunnen dragen aan de groei en ontwikkeling van jouw medewerkers? Neem contact op met onze opleidingsadviseurs via 079 3466 990, stuur een mail naar opleidingen@evofenedex.nl of bekijk ons volledige opleidingenaanbod.

Onze bedrijfsjurist Peter
Contact

Advies nodig of vragen?

Peter en de andere bedrijfsjuristen helpen je graag verder