Green Deal Maritiem: binnenvaart en scheepvaart duurzamer

In 2050 moet binnenvaart klimaatneutraal zijn en de scheepvaart 70 procent minder CO2 uitstoten

12-6-2019  Ruim 40 partijen uit de maritieme sector, waaronder evofenedex, hebben in het bijzijn van minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) de Green Deal Maritiem ondertekend. Daarmee is een belangrijke eerste stap gezet naar een klimaatneutrale binnenvaart in 2050 en 70 procent CO2-vermindering voor de scheepvaart in datzelfde jaar. Dankzij het akkoord blijft de binnen- en zeevaart ook in de toekomst een aantrekkelijke modaliteit voor handels- en productiebedrijven. We zetten ons met de Green Deal in voor meer transparantie en bewustwording van de carbon footprint van het transport, het versnellen van de verduurzaming van schepen en het ontwikkelen van langetermijncontracten tussen ketenpartners.

Zeevaart: transparantie en samenwerking

De reikwijdte van de Green Deal is nationaal, terwijl zeevaart per definitie een internationale sector is en zeehavens concurreren met andere havens in Europa. We hebben daarom ingezet op een ambitie die ook rekening houdt met het gelijke speelveld en de internationale concurrentiepositie. In de deal is opgenomen dat er actief wordt ingezet op meer keuzemogelijkheden voor productie- en handelsbedrijven door transparantie over de daadwerkelijke carbon footprint. Er wordt onderzoek gedaan op welke wijze er prikkels kunnen worden gebruikt om duurzamer transport te stimuleren. Daarnaast ontwikkelen partijen langetermijncontracten om op basis van deze contracten versneld schepen te kunnen verduurzamen.


Binnenvaart: certificering en verduurzamingsfonds 

De ambitie voor de binnenvaart is om in 2030 een vermindering van CO2 te behalen van 40 tot 50 procent en 150 schepen met een zero emissie aandrijflijn in de vaart te hebben. Om dit haalbaar te maken voor de binnenvaartsector wordt ingezet op een verduurzamingsfonds. Dit fonds ontsluit reeds bestaande subsidies en maakt deze bereikbaar voor de binnenvaartsector. Tevens wordt onderzocht op welke wijze de sector zelf een bijdrage gaat leveren aan het fonds. Daarnaast worden schepen voorzien van een ‘energielabel’ waarbij de daadwerkelijke uitstoot en niet het motorcertificaat leidend is. Handels- en productiebedrijven zetten in op een langetermijnsamenwerking waardoor financiering voor de binnenvaart eenvoudiger wordt. 


Invulling geven aan ‘Parijs’

Met de Green Deal Maritiem wordt invulling gegeven aan de afspraken die zijn gemaakt in het klimaatakkoord van Parijs. Landen hebben afgesproken zelf nationale doelstellingen te ontwikkelen voor onder andere scheepvaart. Er is in Nederland gekozen om zeevaart, zeehavens en binnenvaart in één deal vorm te geven, vanwege de sterke afhankelijkheid van elkaar. De komende jaren worden vanuit een werkgroep de afspraken die in de Green Deal zijn gemaakt omgezet in concrete acties.

Onze adviseur Mark
Contact

Vragen over vervoer?

Mark en de andere ledenadviseurs helpen je graag verder