09-11-2012  Green Freight Europe heeft samen met de Rotterdam School of Management een enquête opgesteld om te inventariseren wat de behoeften zijn van mkb-bedrijven als het gaat om nieuwe en duurzame technologieën. En wat zij verwachten van een programma en een platform dat toegang geeft tot deze technologie.

Duurzamer werken

Mkb-bedrijven die duurzamer willen werken, weten niet altijd hoe zij dat moeten aanpakken. Is het voldoende om chauffeurs een cursus zuinig rijden te laten volgen? Is de aanschaf van een auto met cng-motor het overwegen waard?

Overzicht technologieën

Green Freight Europe wil deze ondernemers helpen door een overzicht te maken van beschikbare technologieën waarvan bewezen is dat ze effectief zijn. Ook wil Green Freight Europe leveranciers en klanten van deze technologieën met elkaar in contact brengen via een platform. De inventarisatie moet daarbij helpen.

Green Freight Europe

Green Freight Europe is een onafhankelijk, vrijwillig Europees programma voor duurzaam vervoer. Het is geïnitieerd door een groep bedrijven, waaronder internationaal opererende verladers en vervoerders. GFE helpt bedrijven door kennis te delen en toegang te bieden tot producten en diensten die ondernemers helpen om efficiënter en duurzamer te opereren.