21-12-2012  Green Freight Europe (GFE) is met ruim 80 deelnemende grote Europese bedrijven en organisaties hard op weg om hét leidende, vrijwillige en onafhankelijke Europese programma voor duurzaam goederenvervoer over de weg te worden.

Sharing best practices

Doel van GFE is om bedrijven te stimuleren om hun CO2-voetafdruk te verkleinen. Enerzijds door op een eenduidige wijze CO2-uitstoot te monitoren en te rapporteren. Anderzijds zal GFE de aangesloten bedrijven in 2013 toegang geven tot best practices, producten en diensten die een bijdrage leveren aan CO2-reductie. Het delen van kennis en expertise door deelnemers moet hiervoor de basis zijn.

Grotere internationale deelname

GFE zal steeds meer kracht krijgen bij een nog bredere internationale deelname. Alleen dan kan emissievermindering in logistieke ketens een belangrijk aandeel krijgen. GFE zal zich daarom in 2013 op het Europese politieke veld en via lobby- en bedrijvenorganisaties nog uitgebreider laten zien.

1 platform voor CO2-monitoring

GFE wil 1 platform voor bedrijven die werk willen maken van CO2-monitoring en -reductie. Om dit te realiseren, wordt samenwerking gezocht met andere programma’s en initiatieven. Zo zijn er concrete stappen gezet om samen te werken met de programma’s Duurzame Logistiek en Lean & Green van Connekt in Nederland. Ook de actieve ondersteuning van het initiatief Green Freight Asia is een voorbeeld. Bovendien is Green Freight Europe gebaseerd op het vergelijkbare programma in Amerika, EPA Smartway. De uitdaging is de programma’s en initiatieven in elkaar over te laten lopen, zodat wederzijdse toepassing mogelijk is.

Participatie kleinere bedrijven

GFE wil kleinere bedrijven motiveren om ook aan het programma deel te nemen. Gratis deelname en hulp van andere deelnemers en de toegang tot duurzame technologieën, producten en diensten moet de drempel voor deze bedrijven wegnemen.

Meer Europa in

De eerste open dag van GFE bij EVO in Zoetermeer op 4 december jongstleden trok ruim 100 geïnteresseerde bedrijven. In 2013 zal GFE zich in binnen- en buitenland op verschillende evenementen presenteren, zoals op de vakbeurs Transport & Logistics op 13 maart en bij Business Europe in Brussel.

Waarom deelnemen?

Er zijn zo al 6 redenen om deel te nemen aan Green Freight Europe:

  • inzicht krijgen in de eigen CO2-voetafdruk
  • het hanteren van uniforme duurzaamheidcriteria binnen de logistiek en transport
  • makkelijk brandstofkosten en CO2-emissies verminderen
  • de mogelijkheid om te benchmarken
  • kennis en best practices delen en ervaren
  • tegemoetkomen aan de duurzaamheidwensen van klanten

Organisatie

Het GFE-programma is begin 2012 opgestart door een aantal Europese multinationals en wordt ondersteund door de Europese Commissie. Het secretariaat wordt gezamenlijk gevoerd door de European Shippers Council, EVO en Energy Saving Trust.

Meer informatie

Meer informatie over of aanmelden bij Green Freight Europe kan via EVO. U kunt contact opnemen met Peter van der Sterre of Daniel Jaetsch, telefonisch via (079) 3487 348 of via het reactieformulier rechts op deze pagina.