Prinsjesdag - 20-09-2016  Als grenscontroles in Europa structureel worden, dan moet het goederenvervoer zo veel mogelijk ontzien worden. Dat hebben EVO en Fenedex gezegd in reactie op de Rijksbegroting voor 2017.

Daarin liet het kabinet dinsdag weten het toezicht op de Nederlandse grenzen komend jaar verder te versterken. Volgens EVO en Fenedex kan dit beleid nadelig uitpakken voor het bedrijfsleven. Het ministerie van Veiligheid en Justitie lijkt daar in haar plannen voor 2017 niet afdoende rekening mee te houden, stellen de organisaties.

Eerder al pleitte EVO en Fenedex al voor aparte stroken voor het bona fide goederenvervoer bij grenscontroles. En voor met name controles aan de buitengrenzen van Europa. Het vrij vervoer van goederen door Europa is voor Nederland als exportland een zeer belangrijk goed en dit moeten we zo goed  mogelijk overeind houden, stellen ze.

EVO zal bij de begrotingsbehandeling van het ministerie van Veiligheid en Justitie aansturen op het beter meenemen van het grensoverschrijdende goederenvervoer in het beleid.