Grip op zeevracht bij export

De meeste exportgoederen verlaten Nederland over zee. Daar zijn veel spelers bij betrokken. Wie doet wat?

22-01-2018 De Nederlandse export zit in de lift. Vorige week werd bekend dat de export in november met 5,5 procent is gegroeid ten opzichte van een jaar eerder (bron: CBS). De sterkste toename sinds januari 2015. Achter dit succes gaat een grote logistieke operatie schuil. Bijna 60% van de exportgoederen verlaat Nederland via zeevracht. Vele spelers zijn hierbij betrokken, zoals de expediteur en de cargadoor. Maar wat is nu precies hun rol?

Administratieve formaliteiten

De partij die iets wil vervoeren, heet de verlader. Dat is vaak de exporteur, maar ook de ontvanger van de goederen kan optreden als verlader. Als je al exporteur het transport niet wilt of kunt regelen, kun je je wenden tot een bemiddelaar. Deze bemiddelaar noemen we in de internationale handel een expediteur. De expediteur heeft verstand van de het organiseren van de vervoersmarkt en gaat namens de exporteur op zoek naar de beste transportmogelijkheden. Naast de organisatie van het vervoer kan een expediteur vaak ook zorgen voor de afhandeling van administratieve formaliteiten.

Een cargadoor fungeert als tussenpersoon in het zeevervoer. Hun opdrachtgevers zijn meestal vervoerders. Cargadoors bemiddelen bij het sluiten van diverse overeenkomsten in havens waar vervoerders geen vestiging hebben.

Als exporteur heb je dus, bij uitbesteding van de organisatie van het (zee)transport, rechtstreeks contact met de expediteur.

Opleiding

Wil je meer weten over de begrippen bij zeevracht en inzicht krijgen in de processen en spelers? Schrijf je dan in voor de eendaagse opleiding De internationale handel en zeevracht.

In deze opleiding worden de taken en verantwoordelijkheden uitgelegd van de verlader, expediteur, de logistiek dienstverlener en de carrier. Je krijgt inzicht in de logistieke processen en spelers aan de hand van overzichtelijke schema’s. Ook gaan we in op het administratieve (boekings-)proces en de kostensoorten waarmee je te maken kunt hebben bij het organiseren van zeevracht.