Groeiende bezorgdheid bij bedrijven over toekomst handel Canada

Persbericht van 25-11-2019: evofenedex over CETA handelsverdrag

25-11-2019  evofenedex maakt zich grote zorgen over het draagvlak in de Tweede en Eerste Kamer in het debat over ratificatie van het handelsverdrag met Canada, CETA. Het verdrag toont niet alleen nu al aan van meerwaarde te zijn voor het welzijn en de welvaart in Nederland en in Canada, maar staat ook symbool voor een modern handelsverdrag nieuwe stijl. Daarom overhandigt ondernemersvereniging evofenedex dinsdag een CETA-petitie aan de algemene Kamercommissie Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. De Tweede kamer debatteert volgende week over CETA.

Meer dan 600 bedrijven handelen nu op Canada en sinds 2017 is die handel gegroeid met 12 procent meer goederenafzet en 23 procent meer dienstenafzet. Nu het ratificatieproces stopzetten is niet alleen een strategische misrekening maar geeft een heel erg vreemd signaal af aan al die andere partners van Nederland in de wereld. Het druist, wat evofenedex betreft, ook in tegen het principe om onze gezamenlijke welvaart - inclusief die van andere landen - te verhogen. En dat op de voorwaarden en standaarden zoals we die zelf willen neerzetten. Nederland wordt zo een onbetrouwbare partner.

Eerlijk en duurzaam handelen

“Het zijn stevige woorden ja, maar we kunnen niet veel anders concluderen”, aldus directeur Bart Jan Koopman. “Het verbaast ons enorm dat het anno 2019 blijkbaar nodig is de Tweede Kamer te moeten overtuigen van de meerwaarde van een dergelijk verdrag. En al helemaal als dat gaat om een verdrag dat is voorzien van alle mogelijke veiligheidskleppen om onverantwoord ondernemerschap geen millimeter ruimte te bieden. Veel mooie MKB-bedrijven hebben inmiddels de weg naar Canada weten te vinden en nieuwe duurzame banen en prachtige samenwerkingen weten te creëren die zo op de tocht komen te staan. CETA maakt eerlijke en duurzame handel tussen Canada en de EU in het nu makkelijker. En dat creëert zoveel meer waarde. Kortom: ratificeer CETA.”

Eerder in 2016 stemde een meerderheid in de Tweede Kamer onder de toenmalige minister van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking Liliane Ploumen (pvdA) in met de voorlopige inwerkingtreding van het CETA-verdrag. Nederland exporteert in totaal 3,8 miljard euro aan goederen en 2,7 miljard euro aan diensten. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) laat zien dat daar 1,6 miljard euro aan import uit Canada tegenover staat. evofenedex pleit namens haar leden voor werkbare handelsverdragen die recht doen aan de hoge standaarden die de in Nederland gevestigde handels- en productiebedrijven naleven.

Luister hier naar het interview met Bart Jan Koopman bij BNR over CETA.

Onze ledenadviseur Alice
Contact

Vragen over internationaal ondernemen?

Alice en de andere ledenadviseurs helpen je graag verder