Zoetermeer, 4 december 2012

Bedrijfsleven en Europese Commissie eensgezind over noodzaak eenduidige CO2-monitoring

De steun van het bedrijfsleven voor Green Freight Europe (GFE), het onafhankelijke en vrijwillige programma ter verbetering van de milieuprestaties van het Europese wegvervoer, groeit gestaag. Dat bleek tijdens de eerste open dag van GFE die vandaag plaatsvond bij verladersorganisatie EVO in Zoetermeer. Steun voor het initiatief is er ook bij de Europese Commissie, zo gaf een vertegenwoordiger van het Directoraat-Generaal Mobiliteit en Transport aan. Tijdens de open dag werden de aanwezige vertegenwoordigers van het verladende en vervoerende bedrijfsleven door de initiatiefnemers en een aantal deskundigen bijgepraat over de vorderingen en relevante ontwikkelingen sinds het initiatief in maart van dit jaar van start ging. Tot slot werd vooruitgeblikt op de uitdagingen waarvoor GFE zich in 2013 gesteld ziet.

Steeds meer belangstelling en relevantie

Inmiddels hebben meer dan zeventig toonaangevende Europees opererende bedrijven, zowel verladers als logistiek dienstverleners, zich aangesloten bij GFE. En dit aantal groeit met de week.  Al met al vertegenwoordigen bijvoorbeeld de aangesloten Nederlandse vervoerders al zo’n tien procent van de goederenstroom over de weg; met de aansloten verladers erbij vertegenwoordigt het initiatief alleen al in Nederland zo’n 20 procent van de goederenstroom over de weg. De open dag van GFE werd bezocht door vertegenwoordigers van meer dan honderd bedrijven uit verschillende Europese landen. Volgens de initiatiefnemers duidt dit eveneens op veel belangstelling bij het bedrijfsleven. Steun voor het initiatief is er ook bij het Directoraat-Generaal Mobiliteit en Transport van de Europese Commissie. Volgens Claire Whittaker van het directoraat-generaal is transport de enige sector waarin CO2-emissies in de afgelopen twintig jaar zijn gestegen. Zij hield de aanwezigen tijdens haar toespraak voor dat dit voor de Europese Commissie onacceptabel is en dat de commissie zich buigt over een eenduidige manier om CO2-footprints in de logistieke keten te meten.

Samenwerking nodig

Tijdens de open dag werd ingegaan op de uitdagingen waarvoor GFE zich in de komende periode gesteld ziet. Eén daarvan is ervoor te zorgen dat er één loket komt, waarbij bedrijven zich kunnen melden als ze werk willen maken van CO2-monitoring en -reductie in het wegvervoer. Daarvoor moet volgens de initiatiefnemers van GFE samenwerking worden gezocht met andere programma’s en initiatieven. Zo zijn er concrete stappen gezet om samen te werken met de programma’s Duurzame Logistiek en Lean & Green van Connekt in Nederland. Een tweede uitdaging is de participatie van kleinere bedrijven in het initiatief.  Gratis deelname moet de drempel voor de kleinere bedrijven slechten. Maar volgens de initiatiefnemers van GFE is er ook een rol weggelegd voor de grotere verladers en logistiek dienstverleners die al wel zijn aangesloten. Zij moeten deze kleinere bedrijven, vaak hun partners in de logistieke keten, aanmoedigen om mee te doen en ze faciliteren.