Groeipijn in het magazijn

Uitbreiding kans om te verbeteren

Een nieuw of groter magazijn betekent meestal goed nieuws. De zaken gaan goed en het bedrijf groeit. Maar hoe zorg je ervoor dat het veilig blijft voor werknemers? Bij beddenleverancier Swiss Sense werd een plan opgesteld om het veilig te houden na de uitbreiding.

Zeker in de huidige economie groeien bedrijven sneller dan verwacht. Dat is mooi, maar het geeft ook problemen, want de veiligheidsregels moeten nog wel passen als de oppervlakte van het magazijn drie keer zo groot wordt. 

Bij Swiss Sense kunnen ze daarover meepraten. Toen ruim twee jaar geleden het magazijnoppervlak flink werd vergroot, sloeg toch even de twijfel toe. Alles liep wel goed en iedereen had ook wel een veilig gevoel bij het werk, maar klopte dat beeld wel met de werkelijkheid? Waren de medewerkers wel voldoende opgeleid en was alles in het magazijn wel op orde wat veiligheid betreft? Het bedrijf besloot dat het goed zou zijn om een reality-check uit te voeren.

Knelpunten

“We hadden ruimtegebrek, dus een groter magazijn was echt nodig”, aldus Rob van de Velden, logistiek engineer van de beddenleverancier. “Swiss Sense begon als familiebedrijf, maar is intussen uitgegroeid tot een bedrijf met alleen al zestig magazijnmedewerkers. Daarom vond het management het nodig om veiligheid hoger op de agenda te zetten.” Omdat expertise om zelf de veiligheid te verbeteren ontbrak, besloten zij ons te benaderen. “De adviseurs hebben met hun magazijnscan bij ons de knelpunten in beeld gebracht en oplossingen geboden.”

Uit de scan kwam een aantal belangrijke zaken naar voren, zegt Van der Velden. “Zo is besloten dat onze teamleiders en warehousemanagers de cursus Veiligheid in het Magazijn moesten gaan volgen. Die cursus gaat onder meer in op de Code Gezond en Veilig Magazijn en bij de sessies kwamen enkele verbeterpunten aan het licht. Zo beschikten wij nog niet over zogenoemde blue spots op onze reachtrucks, terwijl die zorgen voor meer veiligheid doordat medewerkers de truck nu sneller zien, ook als ze nog om de hoek staan of achter een wand. Voorheen hadden we veel minder interntransportmaterieel rondrijden, dus kwam zo’n maatregel niet in beeld.”

Een ander probleem dat de kop opstak door de snelle groei was de belijning in het magazijn. “Hoe moeten de looppaden precies lopen en welke kleur moeten ze krijgen?”, vervolgt Van der Velden. “We gebruikten rood, maar die kleur staat voor verbod. Het advies was dan ook om de belijning een andere kleur te geven en aan te passen. Dat hebben we gedaan. Nu is het looppad geel en helemaal doorgetrokken tot de retourafdeling achterin. Alles is nu een stuk beter zichtbaar en veiliger voor bezoekers en medewerkers.”

groeipijn magazijn
Rob van de Velden: "Er zijn nog punten waaraan we werken, zoals het opschonen van de regels."

 

Draagvlak

Ook de veiligheidsregels moesten op de schop. “Die regels hadden we wel. Ze zaten in een pakket dat medewerkers kregen als ze in dienst kwamen, dus als onderdeel van het personeelshandboek. Dat moesten ze dan voor gezien ondertekenen en teruggeven”, aldus van der Velden. “Het advies was om die regels te herzien en te verminderen. Dat is gelukt. Eerst hebben we een top-10 gemaakt en die willen we nog verder terugdringen. We hangen ze dan op bij de ingang zodat het voor iedereen, medewerkers en bezoekers, duidelijk is welke regels er gelden.”

Om al die veranderingen door te voeren, is draagvlak onder medewerkers belangrijk, weet ook Van der Velden. “Onderdeel van de cursus was het maken van verbeterplannen. Die hebben we eerst voorgelegd aan de mensen die dagelijks in het magazijn werken. Ook hebben we ze gevraagd drie verbeterpunten te noemen. Heel opvallend was dat daar naar voren kwam dat werknemers zich ergerden aan bezoekers die lak hadden aan de regels.

De andere conclusie was dat het ontbrak aan spiegels bij de doorgangen. Daar hebben we actie op ondernomen. Tot slot vroegen de chauffeurs op de reachtruck meer aandacht voor het gevaar dat medewerkers met een elektrische paletwagen veroorzaken. Die lopen vaak wat onbedachtzaam rond. Daarom sturen we nu iedereen die met zo’n wagen rijdt op cursus.” Niet alle punten uit de scan zijn inmiddels opgelost volgens Van der Velden. “Er zijn nog punten waaraan we werken, zoals het opschonen van de regels. Maar we maken elk jaar goede stappen, ondanks dat we nog steeds groeien. Wat dat betreft blijft het elke dag een uitdaging om de veiligheid te verbeteren.” 

Dit artikel is eerder gepubliceerd in evofenedex magazine. De foto's en tekst zijn van Job Halkes.


Hoe veilig is jouw magazijn?

Onze Magazijn Veiligheid Check (MVC) is een praktische scan voor het mkb om relatief eenvoudig en snel aanknopingspunten te vinden om het veiligheidsniveau te verhogen. Aan de hand van observaties op de werkvloer en gesprekken met de direct leidinggevende(n) constateren we mogelijke risico’s die voortvloeien uit de werkprocessen.