07-02-2017  Oostenrijk, Duitsland, Denemarken, Zweden en Noorwegen mogen delen van hun binnengrenzen drie maanden langer controleren. Ondanks protesten van meerdere lidstaten stemden de EU-ministers van Europese Zaken dinsdag in met een verlenging tot medio mei.

evofenedex maakt zich hard voor slimme veiligheidsmaatregelen. Alleen slimme veiligheidsmaatregelen garanderen een veilige én efficiënte goederenstroom binnen de Europese Unie.

"Gericht en proportioneel"

Oostenrijk mag doorgaan met de controles langs de grens met Hongarije en Slovenië, en Duitsland langs die met Oostenrijk. In het geval van Zweden en Denemarken betreft het de Öresund-brug en de veerboten. Dat laatste geldt ook voor Noorwegen.

De controles moeten gericht en proportioneel zijn en tot een minimum worden beperkt. De vijf landen moeten de noodzaak elke week opnieuw beoordelen en de controles zo snel mogelijk opheffen. Ze kregen vorig jaar mei toestemming vanwege de grote hoeveelheid migranten die Europa binnenkwam via Griekenland. Volgens de Europese commissie bestaat er nog altijd kans op herhaling. De bedoeling blijft het vrij verkeer van personen in de Schengenzone zo snel mogelijk weer te herstellen.