Groenere zeescheepvaart14-12-2011  Minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu, EVO, redersvereniging KVNR, Scheepsbouw Nederland en de Vereniging van Waterbouwers hebben het ‘Convenant Energie Efficiency en CO2-reductie zeevaart’ ondertekend.

Uitstoot halveren

In dit convenant hebben de ondertekenaars met elkaar afspraken gemaakt om de CO2-uitstoot door de Nederlandse zeescheepvaart te verminderen. Een van de afspraken is om de zeescheepvaart tot 2020 energieneutraal te laten groeien en de CO2-uitstoot vanaf 2050 te halveren ten opzichte van 2020.

Inkoopkracht

In de scheepvaart valt er op milieugebied nog veel winst te behalen. EVO vindt dat verladers hun inkoopkracht moeten gebruiken om duurzaamheid in de zeescheepvaart te stimuleren. Daarnaast vindt EVO dat reders en scheepsbouwers die bijdragen aan het verlagen van de carbon footprint van het goederenvervoer over zee, moeten worden beloond. Het systeem dat dit mogelijk moet maken, is de Clean Shipping Index (CSI).

Milieuprestatie

In de CSI staan alle schepen in volgorde van milieuprestatie vermeld. De score wordt berekend aan de hand van de uitstoot van CO2, NOXen fijnstof en het gebruik van chemicaliën en afval aan boord. Volgens EVO speelt de CSI perfect in op de wensen van verladers om op een eenvoudige en vrije manier te kiezen voor verduurzaming van hun goederenvervoer over zee.

Stichting De Noordzee introduceerde de CSI vorig jaar in Nederland.