Groningen onderzoekt logistieke gevolgen uitbreiding venstertijdengebied

Stad in gesprek met onder meer evofenedex over maatwerkoplossing

12-03-2020  Groningen gaat de logistieke gevolgen van de uitbreiding van het venstertijdengebied in beeld brengen. Deze toezegging deed verantwoordelijk Verkeerswethouder Philip Broeksma woensdagavond aan de commissie Verkeer van de gemeenteraad. De stad lanceerde eerder het plan om het venstertijdengebied fors uit te breiden.

Het stadsbestuur wil met belanghebbenden, waaronder evofenedex, de stedelijke logistiek in Groningen verduurzamen. Er lopen al een aantal pilots om de bundeling van vervoer van goederen naar de binnenstad te stimuleren. De gemeente biedt tevens voordelen aan voor elektrische voertuigen. Groningen is één van de steden waar in 2025 de bevoorrading van de binnenstad zoveel mogelijk uitstootvrij (zero-emissie) dient plaats te vinden, zoals is afgesproken in het klimaatakkoord.

Gemeente stelt conceptvisie op

Onlangs heeft het college de conceptvisie Stedelijke Logistiek voorgelegd aan de gemeenteraad. Onderdeel van dit plan is een forse uitbreiding van het venstertijdengebied in de hele binnenstad van Groningen. Wij hebben de wethouder en de commissie Verkeer er op gewezen dat een dergelijke uitbreiding  gevolgen heeft voor de logistiek. Door de vergroting van het venstertijdengebied moeten er veel meer adressen bevoorraad worden in enkele uren in de ochtend. Dit heeft tot gevolg dat er extra voertuigen ingezet moeten worden voor dezelfde bevoorrading en logische bevoorradingsroutes niet meer mogelijk zijn. Een maatregel die niet bijdraagt aan vermindering van uitstoot van CO2, fijnstof en stikstof. 

Tijdens de raadscommissievergadering gaf de wethouder aan de gevolgen van deze maatregel in overleg met evofenedex en andere organisaties in beeld te brengen en op basis daarvan maatwerkoplossingen voor te stellen. evofenedex is positief over deze constructieve houding van het college.

Onze bedrijfsjurist Peter
Contact

Advies nodig of vragen?

Peter en de andere bedrijfsjuristen helpen je graag verder