Groningen wil slag maken in duurzame en efficiënte distributie

Groningse wethouder de Rook trekt graag samen met ons op in maken plannen

16-02-2018  De gemeente Groningen wil de binnenstedelijke bevoorrading verduurzamen. De stad wil onder meer het elektrisch vervoer bij stedelijke bevoorrading stimuleren en onderzoekt initiatieven die leiden tot meer gebundeld vervoer richting het centrum.

Green deal 

Groningen is een van de steden in Nederland die die de Green deal Zero emissie stadsdistributie heeft ondertekend. Leveranciers van goederen bestemd voor de binnenstad hebben grote belangen bij een efficiënte en duurzame stedelijke bevoorrading. Daarom zijn we nauw betrokken bij de initiatieven in Groningen.

Groningen bezoek evofenedex

Onlangs gingen we op bezoek bij verantwoordelijk wethouder Paul de Rook (Verkeer en Cultuur). Met de gemeente kwamen we tot de conclusie dat de belangstelling bij bedrijven om op een duurzame manier de binnenstad te bevoorraden groeiende is. De mogelijkheden om te verduurzamen zijn wel afhankelijk van diverse factoren zoals de stand van de techniek en de aard van de goederenstromen.  Zo gaat het vervoer van verswaren gepaard met  hele andere regels dan het bezorgen van pakketten.

Samen optrekken

Uitkomst van het gesprek met de wethouder is dan ook dat een helder inzicht in welke initiatieven voor welke goederenstromen geschikt zijn, zeer wenselijk is. Met de gemeente is afgesproken om samen op te trekken om te kijken welke initiatieven op het gebied van bundeling van goederenstromen op haalbaarheid te toetsen. Daar moeten ook de bedrijven bij worden betrokken.

Slim en schoon door de stad - evofenedex

Slim, schoon en snel

Hoewel de gemeenteraadsverkiezingen in Groningen pas dit najaar zijn hebben we de wethouder tevens onze visie ‘slim, schoon en snel door de stad’ aangeboden. Gemeenschappelijk optrekken van diverse gemeenten in Nederland kan leiden tot efficiëntere logistiek bij bedrijven en het verminderen van administratieve lasten bijvoorbeeld door het inrichten van één landelijk loket voor ontheffingen en privileges.  We zijn ook voorstander van ruimere, variabele toegangseisen om innovaties te stimuleren. Groningen heeft dit inmiddels in praktijk gebracht door elektrische voertuigen de mogelijkheid te bieden ook buiten de venstertijden de winkels in het voetgangersgebied te bevoorraden.

Onze ledenadviseur Martijn
Contact

Vragen over vervoer?

Martijn en de andere ledenadviseurs helpen je graag verder