20-09-2012  Rijkswaterstaat houdt op 25 september en 2 oktober een verkeersonderzoek op 44 locaties in en om de Randstad, in Noord- en Zuid-Holland, Utrecht en Flevoland. Ook vraagt Rijkswaterstaat vrachtvervoerders naar hun mening over mogelijke maatregelen voor het verbeteren van de verkeersveiligheid en doorstroming op de weg.

Inzicht

Met dit onderzoek wil Rijkswaterstaat inzicht krijgen in ontwikkelingen en trends voor het vrachtverkeer op de autosnelwegen; het soort transport, de herkomst en bestemming van goederen en hoe transportondernemingen de interactie tussen vrachtauto’s en personenauto’s beleven.

Kentekenregistratie

Voor dit verkeersonderzoek wordt gebruikgemaakt van kentekenregistratie. Naar verwachting zal Rijkswaterstaat circa 80.000 vrachtvervoerders aanschrijven op basis van de geregistreerde kentekens met het verzoek om een vragenlijst in te vullen. De persoonsgegevens die nodig zijn voor het onderzoek worden na verwerking vernietigd. Privacygevoelige informatie wordt niet aan derden verstrekt zoals de belastingdienst of de politie. Zij hebben eigen camera's.

Goederenvervoerbeleid

De resultaten van het onderzoek worden gebruikt om de verkeersveiligheid en de doorstroming te optimaliseren. Daarnaast wordt de informatie gebruikt voor goederenvervoermodellen voor het ontwikkelen van beleid rondom goederenvervoer.

Onderzoeksresultaten

De uitkomsten van het onderzoek zijn waarschijnlijk volgend jaar maart bekend. Rijkswaterstaat zal deze verder bespreken met verschillende organisaties, waaronder EVO en TLN.