18-04-2014  Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid roept bedrijven in haar regio op te controleren of hun bovengrondse brandstoftanks recent zijn gekeurd.

De omgevingsdienst zegt in haar oproep dat alle bovengrondse tanks voor de opslag van vloeibare brandstoffen met ingang van 1 januari 2015 gekeurd moeten zijn.

Keuring

Deze verplichting geldt voor opslagtanks voor dieselolie en afgewerkte olie met een maximale opslagcapaciteit van 150 m3. De tanks moeten voortaan om de 15 jaar opnieuw worden gekeurd. De keuring moet worden uitgevoerd door een gecertificeerd bedrijf.

Controles

De Omgevingsdienst waarschuwt gebruikers van deze opslagtanks niet te lang te wachten met het laten keuren van tank en installatie. In het activiteitenbesluit staat dat de tank moet voldoen aan de eisen in PGS 30. Tanks van voor 2000 voldoen daar meestal niet aan en moeten buiten gebruik worden gesteld. Deze moeten door een gecertificeerd bedrijf worden gereinigd en afgevoerd.

Milieutaken

Omgevingsdiensten voeren de wettelijke milieutaken uit gemeenten in hun regio. De OZHZ heeft aangekondigd volgend jaar bij controles specifiek letten op de aanwezigheid van de juiste certificaten.