Uitrol publiek-private actieagenda op handel urgent

Leestijd 2 minuten

8-10-2020  In een publicatie eerder deze week wezen het Centraal Planbureau en het Centraal Bureau voor de Statistiek op de aanzienlijke impact van het coronavirus op de wereldhandel. evofenedex werkt nauw samen met andere partijen om de negatieve gevolgen van de pandemie zoveel mogelijk te beperken. De uitrol van de publiek-private actieagenda heeft daarbij nu eerste prioriteit.

Inmiddels zijn in ons land al 76.000 exportgerelateerde banen verloren gegaan. Dat baart grote zorgen. Daarom werken wij als bedrijfsleven nauw samen met de overheid om de negatieve gevolgen van de pandemie voor de internationale handelspositie van ons bedrijfsleven zoveel mogelijk te beperken. Prioriteit in de gezamenlijke actieagenda heeft daarbij de samenwerking in Europa op het gebied van transport en financiële ondersteuning voor exporterende bedrijven. Dit zodat bedrijven ook de tweede golf zo goed mogelijk door kunnen komen.

Green lanes

Zo pleit evofenedex ervoor dat de Europese ministers van handel en transport voorkomen dat tijdens de tweede golf opnieuw beperkingen voor logistiek en transport opgelegd worden binnen de Europese Unie. Het heeft daarbij onze voorkeur dat dit onder regie van de Europese Commissie gebeurt. Zij heeft eerder ook het voortouw genomen bij het opstellen van de zogeheten green lanes. Quarantainemaatregelen voor chauffeurs of vliegpersoneel moeten worden voorkomen. Vanuit ondernemers is er ook behoefte aan snelle, actuele en accurate informatie op Europees niveau.

Verlenging financiële maatregelen

Met de lancering van de actieagenda in april werden de financiële export(krediet)regelingen verruimd, omdat bedrijven meer risico liepen dat handelspartners de rekeningen niet betalen. Een concreet aandachtspunt is nu de wens dat de werking van deze maatregelen tot in 2021 verlengd wordt. Met het oog op de liquiditeitsproblemen bij veel ondernemingen is een ruime doorlooptijd na afloop van de crisisperiode noodzakelijk.

Herstelplan en weerbaarheid

De Europese besluitvorming over een samenhangende, grensoverschrijdende aanpak in de vorm van het Europees herstelplan is van groot belang. Het is essentieel dat het virus wereldwijd onder controle komt. De pandemie heeft het belang van de Sustainable Development Goals (SDG’s) nog eens bevestigd. Door in te zetten op de SDG’s kunnen bedrijven internationaal weerbaarder worden in een volgende crisis.

Vinger aan de pols

Samen met VNO-NCW, MKB Nederland en andere ondernemersorganisaties zoals FME houden wij een stevige vinger aan de pols in Den Haag en Brussel waar het de uitvoering van de actieagenda aangaat. Samen benadrukken we structureel de enorme impact van de internationale coronamaatregelen op de handelspositie van onze bedrijven.

Rogier evofenedex
Contact

Vragen over corona?

Rogier helpt je graag verder