Grote zorgen over bereikbaarheid Duin- en Bollenstreek

Leestijd 2 minuten

29-10-2021  evofenedex en TLN maken zich grote zorgen over de bereikbaarheid van de Duin- en Bollenstreek. De Gedeputeerden Staten van Zuid-Holland stellen in de begroting van 2022 voor om  het budget voor mobiliteitsmaatregelen in de Duin- en Bollenstreek te verlagen met 20 miljoen euro, om zo de toekomstige kapitaallasten te drukken. Dit is bijna een halvering van het oorspronkelijke budget van 48 miljoen euro. TLN en evofenedex roepen op niet in te stemmen met de voorgenomen korting.

In 2018 is er samen met het bedrijfsleven, waaronder evofenedex, een uitgebreid plan van aanpak opgesteld voor de ontsluiting van de Duin- en Bollenstreek. Provincies Noord- en Zuid-Holland hebben destijds het advies overgenomen. Met de korting van het budget zal dat plan niet meer haalbaar zijn.

Reactie evofenedex en TLN

Voor evofenedex en TLN als logistieke organisaties is het ons doel om de logistieke functie voor consumenten, handels- en productiebedrijven goed, efficiënt, duurzaam en veilig te vervullen. Een randvoorwaarde hiervoor is een goede bereikbaarheid. Voldoende budget om meer dan alleen ‘cosmetische’ ingrepen te verrichten, is een belangrijke vereiste. Om in de toekomst aantrekkelijk te blijven als vestigingsgebied voor zowel burgers als bedrijven is het van groot belang om als regio over een goed onderhouden infrastructuur te beschikken. Op diverse plaatsen in het land zijn de nadelige gevolgen van uitstel en kortingsbeleid zichtbaar. Een goede infrastructuur is de basis voor verdere ontwikkelingen van de regio. Een bezuiniging zal invloed hebben op toekomstige keuzes.

Lees hier de gezamenlijke reactie van evofenedex en TLN.

evofenedex heeft contact met verschillende lokale overheden in de regio. Wij zetten ons in voor een goede bereikbaarheid van en door ondernemers in de regio. Heb je een probleem of tip voor onze regiobeleidsadviseurs? Neem dan contact met hen op.

Onze adviseur Mark
Contact

Vragen over vervoer?

Mark en de andere ledenadviseurs helpen je graag verder