01-07-2015  Rijkswaterstaat heeft het groot onderhoud aan de IJsselbrug bij Doesburg definitief gegund aan Civiele Technieken De Boer BV. Het werk is opgedeeld in zes fases en duurt van augustus 2015 tot medio 2016.

Tijdens het groot onderhoud worden onder andere de betondekken vervangen en de staalconstructie versterkt en geschilderd. De brug is in de periode november-december 2015 maximaal 6 weken afgesloten voor gemotoriseerd verkeer om het betondek van de hoofdrijbaan te vervangen.

Tijdens de afsluiting kan auto- vracht- en landbouwverkeer geen gebruik maken van de brug. Voor hen wordt een omleidingsroute ingesteld. Hulpdiensten en OV kunnen tijdens de afsluiting van de hoofdrijbaan over het verbrede en versterkte fietspad aan de noordzijde rijden, terwijl fietsers en voetgangers dan in twee richtingen gebruik kunnen maken van het fietspad aan de zuidzijde. 

Versmalde rijstroken

Naast de periode van afsluiting moeten weggebruikers van augustus tot en met december 2015 rekening houden met versmalde rijstroken en in het voorjaar van 2016 met enkele weekendafsluitingen. Gebruikers van het fietspad moeten tot en met het voorjaar van 2016 rekening houden met beperkte beschikbaarheid van de fietspaden. Tijdens een aantal fases worden fietsers in twee richtingen over het fietspad aan één zijde geleid. Hiervoor wordt aan de Dierense zijde een oversteekplaats ingericht met stoplichten. Aan de Doesburgse zijde worden fietsers via de bestaande onderdoorgang geleid.  

Informatieavond

Op 14 juli is er een informatieavond over het groot onderhoud in de Gasthuiskerk Doesburg van 19.30-21.30 uur, met om 20.00 uur een presentatie waarin de aannemer zijn werkwijze toelicht. 

Samenwerking

Rijkswaterstaat en de provincie Gelderland werken samen aan het groot onderhoud van de IJsselbrug Doesburg. Rijkswaterstaat doet dit vanuit zijn rol als brugeigenaar en de provincie Gelderland vanuit haar verantwoordelijkheid als wegbeheerder van de N317.

Meer informatie?

U kunt bellen met het gratis informatienummer van Rijkswaterstaat op 0800-8002 van maandag tot en met vrijdag van 07.00 uur tot 20:00 uur en in het weekend en op feestdagen van 10:00 uur tot 18:30 uur of kijk op www.rws.nl/ijsselbrugdoesburg.