17-11-2014  De samenstelling van een lijst ontwikkelingslanden die profiteren van gunstige voorwaarden bij afzet van hun producten aan de Europese Unie, gaat veranderen. Dat betekent dat importeurs in de EU vanaf 1 januari 2015 in sommige gevallen hogere tarieven moeten betalen.

Handelsvoordelen

Sinds 1971 verleent de Europese Unie handelsvoordelen aan ontwikkelingslanden, via het zogeheten Algemeen Preferentieel Stelsel (APS). In de praktijk betekent dit dat importeurs lagere invoerrechten betalen als zij producten invoeren uit bepaalde ontwikkelingslanden.

In 2013 werd echter een herziening aangekondigd. Sindsdien worden landen die in drie achtereenvolgende jaren door de Wereldbank worden geclassificeerd als hogere middeninkomenslanden verwijderd van de lijst. Ook landen die reeds op andere basis genieten van betere of gelijkwaardige tariefpreferenties tot de EU, zoals onder een vrijhandelsakkoord of autonome tariefpreferenties, vallen sinds de hervorming van het APS buiten de lijst met begunstigde landen.

Tarieven

Dit leidt ertoe dat de Volksrepubliek China, Ecuador, de Maladiven en Thailand vanaf 1 januari 2015 niet meer binnen het APS vallen. Per 1 januari 2016 geldt dat voor Turkmenistan, Peru, Colombia, Honduras, Nicaragua, Panama, Costa Rica, El Salvador en Guatemala.

Ondernemers die producten invoeren uit deze landen, moeten vanaf de genoemde datum per land weer normale tarieven betalen.