03-10-2016  De gemeente Haarlem wil dat de binnenstad per 2025 volledig uitstootvrij is. Ook wil de stad de leefbaarheid en verkeersveiligheid verbeteren.

Toegangsbeleid

Samen met het lokale bedrijfsleven, de bewoners en EVO stelde de gemeente een concepttoegangsbeleid vast. De plannen bestaan onder andere uit het verbeteren van het gebruik van laad- en losstroken, een vereenvoudigde lijst met ontheffingsgroepen en blijvende toegang voor speciale voertuigen zoals kranen en cementmolens.

2017

Tijdens de bedrijfsauto RAI 2015 is de Green Deal Zero Emissie Stadsdistributie (ZES) ook door Haarlem ondertekend – de stad wil dan ook stapsgewijs de toegang voor niet-duurzame voertuigen conform het landelijke beleid van Green Deal ZES afbouwen. In het nieuwe jaar verandert er daarom al veel: zo worden de venstertijd voor duurzame voertuigen van 06:00 tot 12:00. Ook is er buiten de venstertijd eventueel nog een uur extra toegang voor duurzame voertuigen.

Living labs

Daarnaast kunnen bedrijven tussen 18:00 en 21:00 uur ‘duurzaam bevoorraden’ en worden ook gemeentelijke voertuigen vervangen door duurzame voertuigen. Tot slot start de gemeente Living Labs op het gebied van afvalinzameling, bouwlogistiek en het stimuleren van meer gebundelde goederenstromen.