Zoetermeer, 13 juli 2012

In een brief aan de Tweede Kamer laat minister Hillen van Defensie vandaag weten dat hij de kostprijs van de inzet van mariniers voor de beveiliging van koopvaardijschepen tegen piraterij met nog eens een derde terugbrengt van 8.500 euro per dag naar 5000 euro. Verladersorganisatie EVO is ingenomen met deze verlaging. Volgens de verladers is de veiligheid van de bemanning, het schip, de lading en dus de handel het meest gebaat bij betaalbare bewaking van overheidswege. 

Concurrentie

Nederlandse mariniers aan boord van Nederlandse koopvaardijschepen is de beste garantie voor het veilig vervoeren van lading door gebieden die geteisterd worden door piraten, meent EVO. Maar omdat andere overheden ook de inzet van goedkopere private bewakingsbedrijven toestaan, ligt de kostprijs van scheepvaart vanuit Nederland door risicovolle gebieden relatief hoger. Dat is een concurrentie nadeel voor bedrijven die hun lading door Nederlandse reders laten vervoeren en dus nadelig voor de Nederlandse handel.  Voor sommige bedrijven kunnen de marges door die hoge beveiligingskosten zo krap worden, dat het verhandelen van de goederen geen voordeel meer oplevert.

Alternatief

EVO pleit daarom al langer voor het terugdringen van de hoogte van de door het ministerie van defensie doorberekende kosten aan de rederijen. Door de prijs van de scheepsbeveiliging door mariniers met nog eens een derde terug te brengen creëert de minister een steeds geloofwaardiger alternatief voor Nederlandse scheepseigenaren die nu andere oplossingen overwegen.  Kortom, de verdere prijsverlaging van de inzet van mariniers op koopvaardijschepen is goed voor verladers, goed voor reders en dus goed voor de Nederlandse handel.