26-08-2014  EVO heeft in ‘white papers’ alle informatie over handel met Rusland, sancties en de boycot op een rij gezet. De documenten zijn voor iedereen te downloaden na registratie.

Helpdesk

EVO is op 1 augustus gestart met de Helpdesk handel met Rusland, waar leden terecht kunnen met hun vragen over de sancties. Naar aanleiding van de diverse vragen die EVO-leden stelden, heeft EVO bovendien een aantal ‘white papers’ samengesteld waarin de diverse vraagstukken aan de orde komen. De documenten zijn voor iedereen te downloaden na registratie.

Het gaat om de volgende onderwerpen:

  • ‘Dual-use’-goederen naar Rusland
    De sancties van de Europese Unie tegen Rusland verbieden de levering van militaire goederen, ‘dual-use’-goederen (goederen voor tweeërlei gebruik) voor militair gebruik en militaire eindgebruikers en sommige producten die worden gebruikt in de olie-industrie. Dit betekent dat voor alle ‘dual-use’-goederen moet worden vastgesteld of ze een militair doel hebben. In dat geval wordt er namelijk geen uitvoervergunning afgegeven. Dit document geeft advies over hoe u kunt toetsen of het product onder de ‘dual-use’-wetgeving valt.

Download de whitepaper over 'dual-use'-goederen

  • Contractuele gevolgen van de sancties en de boycot van goederen voor u en uw zakelijke relaties
    De EU heeft op 31 juli een verordening van de Europese Raad gepubliceerd waardoor er sinds 1 augustus nieuwe sancties gelden. Door deze verordening legt de EU het kapitaal- en handelsverkeer met Rusland enkele belangrijke beperkingen op. De EVO-Bedrijfsjuristen gaan in deze white paper in op de gevolgen en adviseren ondernemers over hoe zij hiermee om kunnen gaan

Download de whitepaper over contractuele gevolgen

  • Btw en douanegevolgen boycot Rusland
    Door de boycot van Rusland worden bepaalde goederen die al op transport zijn gesteld bij de Russische grens tegengehouden. Ook kan nu al een vooruitbetaling zijn ontvangen voor een toekomstige levering met als eindbestemming Rusland. Door de boycot is het niet meer mogelijk ze daar af te leveren. Dit document biedt advies over hoe bedrijven kunnen omgaan met de gevolgen voor de btw en de douane.

Download de whitepaper over btw en douanegevolgen