Zoetermeer, 13 februari 2013

Verladersorganisatie EVO dringt er op aan dat in een mogelijk vrijhandelsverdrag tussen de EU en de VS aandacht besteed wordt aan verregaande handelsfacilitatie, zoals het vereenvoudigen van douaneprocedures. Vandaag maakten de EU en de VS bekend gesprekken te starten om een vrijhandelsverdrag te bewerkstelligen.

EVO, belangenbehartiger van bedrijven die goederen te vervoeren hebben, verwelkomt de aankondiging dat de EU en VS gaan praten over een vrijhandelsverdrag. In dit verdrag zal worden afgesproken douanerechten te verlagen of af te schaffen. Dit kan de Nederlandse economie tot vier miljard euro opleveren.

Administratieve lasten

Verlaging van invoerbelasting is een belangrijke stap in liberalisering van de handel. De hoge administratieve lasten die gemoeid zijn bij het trans-Atlantische goederenverkeer vormen echter een belangrijke barrière voor vrije handelsstromen. Handelsfacilitatie is erop gericht procedures en controles voor het verkeer van goederen over Europees-Amerikaanse grenzen te verbeteren en bijbehorende administratieve lasten te verlagen.

Uitdagingen

EVO ziet grote uitdagingen voor de onderhandelingen, met name de strenge exportcontrole wetgeving en veiligheidseisen die de VS stellen maken dat handel met de Amerikanen veelal hoge administratieve lasten met zich meebrengt. Een eerste stap richting handelsfacilitatie is reeds gezet doordat de VS en de EU elkaars veiligheidsprogramma’s (AEO en C-TPAT) hebben erkend. Dit moet op termijn leiden tot voordelen voor gecertificeerde bedrijven en handelaren, zoals lagere kosten, minder vertragingen, minder bureaucratie en meer gemak en voorspelbaarheid van goederenstromen.