Met bezoek aan Waterweek op Expo 2020 Dubai

Leestijd: 1 minuut

27-01-2022  Voor bedrijven die actief zijn in de sectoren water, duurzame energie of circulaire economie en contacten willen leggen in de Verenigde Arabische Emiraten, is er van maandag 21 tot en met donderdag 24 maart 2022 een handelsmissie naar dit land. De missie is tegelijkertijd met de Waterweek op de Expo 2020 Dubai.

De handelsmissie naar de Verenigde Arabische Emiraten (VAE) is een goede gelegenheid je netwerk in dit land en de Golfregio te verbreden en te verdiepen, en nieuwe zakelijke kansen te verkennen en bestaande kansen te vergroten. Op het programma staat naast de handelssteden Abu Dhabi en Dubai, een bezoek aan Expo 2020. De missie wordt geleid door een bewindspersoon van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Ingrid Thijssen, voorzitter VNO-NCW, is zakelijk missieleider. In het najaar van 2021 was er al een handelsmissie, waaraan ook evofenedex deelnam. Koning Willem-Alexander opende toen het Nederlandse paviljoen op Expo 2020 Dubai.

Voor wie?

Deelname staat open voor Nederlandse bedrijven en kennisinstellingen die actief zijn in de volgende sectoren:

Water

 • Stedelijk waterbeheer (urban resilience), watermanagement in bebouwde omgeving
 • Integraal waterbeheer in gebieden met waterschaarste
 • Wateraansluitingen
 • Smart water management, duurzame waterbehandeling

Duurzame energie

 • Zonne-energie
 • Marine-energie
 • Afval omzetten naar energie (waste to energy)
 • Waterstof
 • Energie-efficiëntie

Circulaire economie

 • Circulariteit in de stedelijke omgeving
 • Circulaire kunststoffen
 • Afvalmanagement

Meer informatie

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland organiseert deze handelsmissie in nauwe samenwerking met het ministerie van Buitenlandse Zaken, het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, de ambassade in Abu Dhabi, het consulaat-generaal in Dubai, en betrokken publieke en private partners, waaronder VNO-NCW/MKB Nederland.

Beeld: ©Dutch Dubai - Ministerie van Buitenlandse Zaken