Prinsjesdag - 20-09-2016  De plannen voor makkelijker handel drijven met belangrijke handelspartners, zoals de Verenigde Staten en Canada, staan onder druk. EVO en Fenedex willen daarom dat het kabinet zich komend jaar nog steviger opstelt als voorvechter van vrijhandel binnen Nederland, Europa en met de rest van de wereld, maar zich ook hardmaakt voor een betere samenwerking tussen inspectiediensten en de douane.

Dat melden EVO en Fenedex in reactie op de Miljoenennota. 

De organisaties onderstrepen het belang dat minister Ploumen voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking zich sterk blijft maken voor het afsluiten van goede handelsakkoorden met de voor Nederland zo belangrijke markten. Nederland ondersteunt het streven van de EU om met gelijkgezinde landen tot verdere handelsliberalisatie te komen.

Voordelen

De inzet van het kabinet voor het afsluiten van een handelsakkoord tussen de EU en de VS (TTIP) blijft onverminderd hoog. Het is volgens EVO en Fenedex terecht dat minister Ploumen benadrukt dat de voordelen van het akkoord voor Nederland groot zijn: een verdubbeling van de bilaterale handel en een inkomensstijging van 1,7 procent in 2030. Afscherming van markten remt de ontwikkeling van de wereldeconomie en is daarom schadelijk voor de Nederlandse open economie, die voor een derde van zijn inkomen en werkgelegenheid afhankelijk is van het buitenland, zeggen EVO en Fenedex. "Meer en efficiënte vrijhandel betekent uiteindelijk meer werk en meer inkomen voor heel veel Nederlanders."

Nederland is een sterk land in een instabiele wereld. Het kabinet heeft de ambitie om internationaal ondernemen sterk te bevorderen en in te spelen op de groeiende behoefte vanuit het bedrijfsleven en de kenniswereld naar internationale handels- en innovatiebevorderende diensten van de overheid. Om aan deze vraag te kunnen blijven voldoen, heeft het kabinet besloten om vanaf 2017 10 miljoen euro structureel extra vrij te maken voor inspanningen die de Nederlandse concurrentiepositie van Nederland in het buitenland ten goede komen.

Samenwerking

Publiek en privaat zullen volgens EVO en Fenedex nauw samenwerken bij het realiseren van de gezamenlijke doelstellingen op het gebied van internationaal ondernemen. EVO voorzitter Steven Lak heeft zitting in de door de Dutch Trade & Investment Board (DTIB) geïnitieerde publiek-private Stuurgroep Handels- en investeringsbevordering. "Daarmee is de inbreng van de belangen van de EVO en Fenedex achterban op het gebied van handel en internationaal ondernemen in de publiek-private aanpak geborgd."