21-05-2014  Nederlandse handels- en productiebedrijven ondervinden mogelijk grote hinder als Saudi-Arabië besluit handelssancties in te voeren. Dit stellen exportvereniging Fenedex en verladersorganisatie EVO. Volgens de organisaties moet de Europese Commissie Saudi-Arabië er op wijzen dat het internationaal recht deze eenzijdige handelssancties niet toestaat.

De Wereldhandelsorganisatie (WTO) staat een dergelijke sanctie niet toe. Landen mogen alleen handelssancties instellen als de nationale veiligheid of de gezondheid in het geding is. Saudi-Arabië is sinds 2005 lid van de WTO.

Commissie

Fenedex en EVO willen dat het ministerie van Buitenlandse Zaken contact opneemt met de Europese Commissie om de sancties tegen te gaan. De Commissie is bevoegd om namens EU-lidstaten over het internationaal handelsverkeer te onderhandelen met landen buiten de EU. Ook bilaterale gesprekken tussen beide landen kunnen volgens EVO en Fenedex tot een oplossing leiden.

Informatie

Veel leden van Fenedex en EVO zijn internationaal actief – de organisaties stellen daarom een informatielijn in voor bedrijven die vragen hebben over de mogelijke handelssancties van Saudi-Arabië. Fenedex en EVO kunnen leden en klanten die internationaal actief zijn zo nog beter van dienst zijn. Tegelijkertijd helpt het de organisaties om te weten hoe en in welke mate bedrijven hinder van de handelsbelemmeringen ondervinden.