17-06-2014  Het college van B&W van Haren heeft het besluit om wel of geen verbod in te stellen voor doorgaand vrachtverkeer uitgesteld. Het college van de Groningse gemeente wil vanwege de complexiteit van een dergelijk verbod en de vele belangen die een rol spelen meer tijd nemen en de gemeenteraad hierover eerst informeren. De verwachting is dat het college na de zomer een definitief besluit neemt.

Verkeersveiligheid

In de tussentijd treft de gemeente wel voorbereidingen om de Rijksstraatweg binnen de bebouwde kom van Glimmen opnieuw in te richten. Snelheidsbeperkende maatregelen moeten de verkeersveiligheid vergroten.

Bezwaar

De gemeente Haren heeft al langer plannen om verbod voor doorgaand vrachtverkeer in te stellen voor de gehele gemeente. Met name de bewoners van de Rijksstraatweg in Glimmen hadden hierop aangedrongen. EVO en TLN zijn geen voorstander van een dergelijk verbod en hebben bij het college van B&W bezwaar aangetekend tegen dit voorgenomen besluit.