01-08-2012  Bedrijven in het Noordzeekanaalgebied die bijdragen aan de duurzame ontwikkeling van het havengebied kunnen een financiële bijdrage krijgen van Haven Amsterdam. Vier bedrijven hebben onlangs subsidie gekregen voor hun project uit het Duurzaamheid- en Innovatiefonds, dat hiervoor is ingesteld.

Projecten

Het gaat om de volgende projecten en bedrijven:

  • Mobiele separator afvalwater (Water Afval Verwerking)
  • Opzetten investeringssysteem (Zonnepanelendelen)
  • Gaswasser (Spliethoff’s Bevrachtingskantoor)
  • Productielijn organische meststoffen (Fertilizer4You)

Investering

De bedrijven ontvangen gezamenlijk een bedrag van 622.381 euro. Zij betalen zelf het grootste deel van de investering, de bijdrage van Haven Amsterdam is bedoeld als een extra stimulering om projecten mogelijk te maken.

De volgende tender start op 1 september en loopt tot 1 november 2012.