10-12-2014  Het Havenbedrijf Rotterdam heeft in de haven het eerste dynamische verkeersbord in gebruik genomen. Op dit zogeheten dynamisch scheepvaartinformatiepaneel (DSIP) kunnen diverse verkeerstekens worden afgebeeld. 

Locatie

Het bord staat in de Waalhaven (havennummer 2221), een locatie die het bedrijf Cargotec enkele malen per jaar gebruikt als overslagplaats. Dankzij het DSIP kan de binnenvaart deze locatie nu ook gebruiken als ligplaats op de momenten dat Cargotec geen overslagwerkzaamheden uitvoert. 

Efficiënt

Een gecombineerde binnenvaartligplaats/overslaglocatie past volgens het Havenbedrijf in het beleid om zo efficiënt mogelijk om te gaan met de beschikbare ruimte in de Rotterdamse haven. 

Proef

Het gaat vooralsnog om een proef die in overleg met Justitie en Rijkswaterstaat wordt uitgevoerd. Als de proef goede resultaten laat zien, gaat het Havenbedrijf meer van dit soort panelen plaatsen.