28-04-2014  De havenbedrijven van Antwerpen, Mannheim, Rotterdam, Straatsburg en Zwitserland gaan samenwerken op het gebied van lng-onderzoek, promotie, kennisoverdracht, regelgeving en bunkerinfrastructuur. Hiertoe hebben zij vrijdag een samenwerkingsovereenkomst gesloten.

Subsidie

De afspraken liggen in het verlengde van het zogeheten Lng Masterplan dat als doel heeft liquefied natural gas (lng) op volledige schaal in te zetten als brandstof voor de binnenvaart in de Rijn-Main-Donau-corridor. De Europese Unie steunt een lng-infrastructuur voor dit vaargebied met een subsidie van 40 miljoen euro.

Lng-hub

De samenwerking past in het streven van het Havenbedrijf Rotterdam om de markt voor lng als brandstof tot volle ontwikkeling te krijgen en om vóór eind 2015 een lng-hub te openen. De haven heeft al sinds 2011 een speciale terminal voor de op- en overslag van vloeibaar aardgas: de Gate terminal. Vorig jaar paste de gemeente Rotterdam de regelgeving aan zodat de binnenvaart er nu kan bunkeren. Dat kan in de Seinehaven.

Stiller en schoner

Schepen die worden aangedreven door lng zijn stiller en veroorzaken nauwelijks uitstoot van zwavel- en stikstofoxiden. Bovendien kan de uitstoot van CO2 worden gereduceerd met 15 procent.