09-03-2016  Het Havenbedrijf Rotterdam gaat het eerste deel van de Betuweroute, de Havenspoorlijn, over een lengte van ongeveer 4 kilometer omleggen. De spoorlijn gaat dan niet meer over de Calandbrug, zodat scheepvaart en spoorverkeer elkaar vanaf 2020 niet langer hinderen. Ook verdwijnt het spoor bij Rozenburg, dat veel geluidsoverlast veroorzaakt.

Verkeersknooppunt

De Calandbrug bij Rozenburg is een belangrijk verkeersknooppunt voor trein- en wegverkeer. Door de spoorlijn te verleggen over de Rozenburgse Sluis en de Theemsweg wordt het toenemende treinverkeer van en naar Europoort en de Maasvlakte niet meer belemmerd door het scheepvaartverkeer.

275 miljoen euro

De aanleg van het nieuwe tracé kost ongeveer 275 miljoen euro. Hieraan draagt het ministerie van Infrastructuur en Milieu ruim 100 miljoen euro bij, de Europese Unie 62 miljoen euro en het Havenbedrijf het resterende bedrag, dat uitkomt op bijna 100 miljoen euro. Het Havenbedrijf legt het nieuwe tracé aan en draagt de spoorlijn daarna over aan ProRail.

Procedure

Op basis van een milieueffectrapport (MER) wordt het Theemswegtracé uitgewerkt in het (Ontwerp-)Tracébesluit. Na vaststelling hiervan door het ministerie van Infrastructuur en Milieu start in 2017 de realisatie van het Theemswegtracé.