Dit verandert er in het magazijn in 2022

Op deze pagina houden we de ontwikkelingen voor onze leden bij

10-12-21  Nederland telt ruim 100.000 bedrijven met een magazijn. Hier werken zo’n 600.000 mensen – van de heftruckchauffeur die met volle pallets door het magazijn rijdt tot de orderpicker die online bestellingen klaarmaakt voor verzending. Een goed geoliede goederenstroom begint en eindigt daar. Ook in 2022 vinden er een aantal ontwikkelingen plaats waar je van op de hoogte moet zijn. Wij zetten ze voor je op een rij.

1. Inspectie SZW verandert van naam

De Inspectie SZW gaat vanaf 1 januari 2022 ‘Nederlandse Arbeidsinspectie’ heten. In het dagelijks gebruik wordt al vaak de naam Arbeidsinspectie gebruikt. Door de naamswijziging wil de inspectie de verwarring voorkomen dat de organisatie als taak zou hebben om toezicht te houden op het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De Engelse naam voor de inspectie wordt ‘Netherlands Labour Authority’, afgekort NLA. Dit wordt ook de Nederlandse afkorting.

2. RI&E: speerpunt van controles van de Nederlandse Arbeidsinspectie

De Risico-Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) is verplicht voor bedrijven met personeel. Welke verplichtingen je als bedrijf precies hebt, hangt af van het aantal medewerkers dat je in dienst hebt. Let op: in 2022 controleert de inspectie extra op de aanwezigheid van een RI&E en een plan van aanpak. Heb je nog geen RI&E of wil je het actualiseren? Deze whitepapers helpen je op weg: https://www.evofenedex.nl/rie-van-plan-naar-praktijk

3. Overige speerpunten Nederlandse Arbeidsinspectie

De Inspectie SZW, vanaf komend jaar de Nederlandse Arbeidsinspectie, heeft haar jaarplan voor 2022 gepubliceerd. Dit zijn de belangrijkste speerpunten waar de inspectie op zal controleren:

Bovenstaande punten staan in het jaarplan 2022 van de Inspectie SZW. Hier lees je ook de andere plannen van de Inspectie SZW rond gezond, veilig en eerlijk werken.

4. Richtlijn voor de opslag van lithiumbatterijen (PGS-37)

In de loop van 2022 komt naar verwachting de nieuwe richtlijn beschikbaar voor de veilige opslag van lithium(-ion)batterijen: PGS 37. Een concept is op dit moment in de maak. Hierbij spelen evofenedex en de leden van evofenedex een belangrijke rol.

Veiligheidsrisico’s
Voor de opslag tot 10.000 kg lithium-ion batterijen zijn er op dit moment nog geen eisen in het Activiteitenbesluit en de Activiteitenregeling beschikbaar, terwijl het gebruik van deze batterijen de laatste jaren sterk toeneemt. Dit kan veiligheidsrisico’s met zich meebrengen. Ook leden van evofenedex krijgen door de toename in het gebruik steeds meer te maken met opslag (en soms transport) van lithium(-ion)batterijen. Reden voor evofenedex om nauw betrokken te zijn bij het opstellen van de nieuwe PGS-37-richtlijn.

Concept-richtlijn
evofenedex heeft samen met een aantal leden een netwerkgroep opgericht. Deze, waarbij leden konden vanuit hun praktijkervaring input konden geven voor de PGS-37-richtlijn. Vervolgens is – in samenwerking met diverse stakeholders uit het bedrijfsleven en de overheid – hard gewerkt aan het opstellen van een concept-richtlijn. Deze richtlijn bevat twee onderwerpen:

  • Hoe je op een veilige manier grote hoeveelheden lithium(-ion)batterijen opslaat.
  • Hoe je op een veilige manier met buurtbatterijen omgaat. Buurtbatterijen (ook wel EOS genoemd) zijn aan elkaar gekoppelde lithium(-ion)batterijen om energie in op te slaan en vervolgens om elektriciteit te leveren.

evofenedex streeft ernaar dat de nieuwe regels voor het opslaan van lithium(-ion)batterijen straks helder, uitvoerbaar en proportioneel zijn.

5. Geen rookruimtes meer op de werkvloer

Vanaf 1 januari 2022 zijn rookruimtes op de werkvloer niet meer toegestaan. Deze maatregel is het gevolg van het Nationaal Preventieakkoord van 23 november 2018 en de wijziging van het Tabaks- en rookwarenbesluit. Het rookverbod geldt voor rookruimtes in gebouwen en in ruimtes en inrichtingen waar werknemers hun werkzaamheden (plegen te) verrichten. Bij overtreding van het rookverbod kan de NVWA een boete opleggen aan de werkgever. Werkgevers mogen wel een beschutte rookplek, zoals een abri, inrichten op een buitenterrein bij het bedrijfsgebouw.

Eisen aan de rookruimte:

  • Deze MOET zich volledig buiten het gebouw bevinden (dus niet op een binnenplaats).
  • Deze mag niet aan het gebouw grenzen (een afdakje aan het pand is niet toegestaan).
  • Deze mag geen overlast naar binnen geven. (Er mogen geen openslaande ramen/deuren /ventilatie systemen in de buurt zijn).
  • Deze mag geen overlast geven aan personen die het gebouw willen betreden.
  • Deze mag geen andere of dubbele functionaliteit hebben (geen fietsenhokfunctie bijvoorbeeld).

Vragen of opmerkingen?

Als leden van evofenedex vragen hebben over bovenstaande wijzigingen of veranderingen, kunnen zij contact opnemen met onze specialisten, telefoon 079 3467 346, e-mail ledenservice@evofenedex.nl. Wil je op de hoogte blijven van ontwikkelingen, artikelen en downloads op het gebied van magazijnen? Meld je aan voor de maandelijkse magazijnupdate.

Marcel
Contact

Vragen over magazijnen?

Marcel en de andere ledenadviseurs helpen je graag verder