01-07-2016  Om de concurrentie in het wegvervoer in Frankrijk eerlijker te maken, heeft Frankrijk, in navolging van Duitsland een minimumloon ingevoerd. Hierbij een toelichting op het daarbij behorende registratieformulier.

Voorbereidingen

Wijs een vertegenwoordiger in Frankrijk aan

Iedereen mag als vertegenwoordiger optreden, mits de vertegenwoordiger gevestigd is in Frankrijk, in staat is contact te onderhouden met de Franse overheidsdiensten en 24 uur per dag beschikbaar is. Indien u beschikt over een vestiging in Frankrijk, dan kunt u deze aanwijzen. Mits u hier iemand beschikbaar heeft die 24/7 bereikbaar is voor de Franse autoriteiten.

Transport in Nood

Indien u niet over een vestiging in Frankrijk beschikt, dan kunt u contact opnemen met Transport in Nood. Transport In Nood biedt aan om haar vertegenwoordiger beschikbaar te stellen voor Nederlandse transporteurs die nu met spoed behoefte hebben aan een vertegenwoordiger. Deze dienst zal totdat Transport in Nood u heeft bezocht niets gaan kosten. Bent u daarna niet tevreden, geen probleem, u bent tot niets verplicht in deze overbruggingsperiode.

Wanneer u interesse heeft, vul dan a.u.b. het aanmeldformulier in.

Contactgegevens:

Website: www.transportinnood.nl
Telefoonnummer: +316 24 99 10 02
E-mail: antonio@transportinnood.nl

Advocaat

Uiteraard kunt u ook een Franse advocaat benoemen tot uw vertegenwoordiger. Mr. Marc Stubbe is een ervaren advocaat die bereid is tegen een redelijke vergoeding uw vertegenwoordiger in Frankrijk te zijn en de hierboven genoemde informatie beschikbaar houden. Hij spreekt zowel Nederlands als Frans.

Contactgegevens advocaat Stubbe

De vertegenwoordiger moet schriftelijk worden benoemd

De chauffeur moet een verklaring bij zich hebben waarin de vertegenwoordiger in Frankrijk wordt benoemd. Transport in Nood heeft hiervoor een concept opgesteld en deze kan op verzoek worden toegestuurd, als u contact met hen opneemt.

Alleen de registratieformulieren doorsturen naar de vertegenwoordiger

Wij adviseren u om vooralsnog enkel de registratieformulieren ter beschikking te stellen aan de vertegenwoordiger in Frankrijk. Alle overige documenten (arbeidsovereenkomsten, loonstroken en andere documenten) kunt u alvast gereed maken. Mocht er dan een controle komen en mocht de vertegenwoordiger contact met u opnemen voor de overige documenten, dan kunt u deze direct versturen en aan de Franse wetgeving voldoen. Bovendien zal deze gang van zaken mee recht doen aan het privacy-aspect van het vooraf doorsturen dergelijke persoonlijke documentatie.

Geef de chauffeurs bewijsstukken mee

Per 1 juli 2016 zullen chauffeurs, in het kader van de Franse minimumloonwetgeving, de volgende stukken bij zich moeten hebben:

  • Kopie arbeidsovereenkomst – deze hoeft niet vertaald te worden in het Frans.
  • Het registratieformulier – dit formulier is 6 maanden geldig en zal dus elke 6 maanden vernieuwd dienen te worden.
  • Kopie van de laatste loonstrook – dit is niet verplicht maar kan wellicht wel helpen indien er bij een controle wordt doorgevraagd en meer informatie nodig is.

Er zijn drie formulieren beschikbaar, namelijk een formulier voor eigen chauffeurs (15553*01), ingeleende chauffeurs (15552*01) en ingehuurde chauffeurs (15554*01). Deze formulieren treft u ook op deze website.

Toets het loon van uw chauffeurs

Bepaal of uw chauffeurs voldoen aan de minimumloonwetgeving in Frankrijk. Het minimumloon per 1 juli 2016 in Frankrijk is € 9,67 bruto per uur. De volgende vergoedingen (bruto) mogen meetellen voor het bepalen van het minimum uurloon:

  • de overuren
  • leeftijdstoeslagen
  • detacheringstoeslagen
  • vergoedingen in natura

De Franse autoriteiten hebben bepaald dat declaraties / forfaitaire vergoedingen voor reis, verblijf en maaltijden niet worden meegeteld voor het bepalen van het minimumloon.

Transport in Nood heeft ook een rekenmodule ontwikkeld die automatisch het te betalen minimumloon kan berekenen voor de uren die de chauffeurs in Frankrijk hebben gewerkt.