Hefbrug Boskoop gaat naar verwachting 18 november open

Het is belangrijk dat de provincie de komende weken alle belanghebbenden betrekt in de communicatie over de toestand van de hefbrug

25-10-2019  Naar verwachting gaat de hefbrug in Boskoop op maandag 18 november weer open voor het wegtransport en is de Gouwe ook weer bevaarbaar voor binnenschepen. Dit gaf Gedeputeerde Floor Vermeulen van de provincie Zuid-Holland aan in een overleg met het bedrijfsleven dat deze ochtend plaats vond. evofenedex vindt het goed nieuws dat er nu duidelijkheid is over de opening van de hefbrug.

Tegelijkertijd constateren we dat bedrijven ook nog drie weken hinder ervaren. Deze stremming heeft grote impact op het bedrijfsleven. Naast het wegtransport van vooral bloemen en planten van veel van de telers uit deze regio, raakt deze buitengebruikstelling ook het vervoer van goederen zoals zand, grind en containers via de binnenvaart hard. Deze hinder in de goederenstroom verstoort dus ook processen elders in het land en in de wereld. Elke dag dat de brug eerder open kan, is een dag minder hinder en schade.

Communicatie

De afgelopen weken is het bedrijfsleven summier op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen. Het is belangrijk dat de provincie de komende weken alle belanghebbenden betrekt bij de communicatie over de toestand van de hefbrug in Boskoop. We ondersteunen de provincie graag met de nodige communicatie naar onze leden.

Schadeafhandeling

Het is nog onduidelijk hoe de gehele schadeafhandeling er uit komt te zien. Daarom denken wij ook graag mee met de provincie over de voorwaarden van deze schadeafhandeling. Bedrijven kunnen op dit moment al schadeclaims indienen bij de provincie. Meer informatie over deze schadeclaims is te vinden op de website.

Constructief onveilig

Er is geconstateerd dat de brug op verschillende plekken constructief onveilig is. Zo zijn er in de torens en kooiladders onveiligheden geconstateerd. De slijtlaag van het wegdek is voorlopig niet onveilig, maar ook deze wordt vervangen zodat het wegdek weer een tijd mee kan. Tot 18 november werkt de aannemer aan een tijdelijk windverband in de toren, de slijtlaag, verbindingspunten en worden de staven versterkt.

Meer informatie over de Boskoop brug is te vinden op de door de provincie geopende webpagina.

Onze adviseur Mark
Contact

Vragen over vervoer?

Mark en de andere ledenadviseurs helpen je graag verder