22 augustus 2011

EVO en Gezond Transport bieden werkgevers helpende hand bij waarborgen veilige werkvloer

Ongevallen met heftrucks staan nog altijd in de top-4 van oorzaken voor ongevallen op de werkvloer. Daarom publiceren EVO en Gezond Transport vandaag op de HeftruckHeldensite onder de noemer ‘de helpende hand’ handvatten voor werkgevers en teamleiders om de veiligheid met het werken met heftrucks te waarborgen. Deze handvatten hebben betrekking op controle door Arbeidsinspectie, het signaleren van onveilig gedrag en het kiezen van een opleiding.

Inspectie

De Arbeidsinspectie (AI) houdt via controles weliswaar de vinger aan de pols bij bedrijven, maar het zorgdragen voor veilige en gezonde werkomstandigheden is uiteraard de verantwoordelijkheid van werkgevers zelf. Niet de pakkans door AI, maar beleid en cultuur binnen het bedrijf dienen de basis te vormen voor veilig werken. Enkele belangrijke taken van de werkgeverzijn o.a. het in kaart brengen van vereiste specifieke deskundigheid, zorgdragen voor adequate instructies en registratie van gevolgde trainingen en instructies, het periodiek op peil houden van deskundigheid, het opstellen van verkeersregels en toezicht op de naleving van instructies en voorschriften.

Verder is het goed te weten op welke zaken de Arbeidsinspectie let tijdens controle. Zodoende doen werkgevers er verstandig aan voldoende aandacht te besteden aan aspecten zoals de veiligheid van de werkomgeving, de staat van de heftrucks, het rijgedrag van chauffeurs, het veiligheidsbewustzijn van teamleiders en de opslag van goederen. Een uitgebreide checklist kan op de HeftruckHeldensite worden geraadpleegd.

Signaleren onveilig gedrag

Een ongeluk zit vaak in een klein hoekje bij het rijden op de heftruck.  Veel van de ongelukken met heftrucks hadden gemakkelijk voorkomen kunnen worden als bij eerdere bijna-ongelukken adequaat actie was ondernomen door collega’s. Op de signaalkaart voor teamleiders kan door middel van een uitgebreide checklist onveilig gedrag op de heftruck worden herkend. Het gaat dan om gedrag dat  een groot risico levert voor een ongeval in de toekomst. De reden waarom onveilig gedrag vaak niet wordt gemeld is omdat het niet altijd even gemakkelijk is om collega’s aan te spreken op onveilig gedrag. Daarom geeft de site ook een aantal specifieke tips en adviezen om zo’n gesprek aan te gaan zonder dat het op ruzie uitloopt.  

Opleidingscriteria

Onveilig gedrag is een van de hoofdoorzaken van ongevallen met heftrucks. Om die reden is een goede opleiding van essentieel belang. Maar door het grote aantal aanbieders en een grote verscheidenheid aan opleidingen, is het kiezen van een juiste opleiding voor werknemers  geen gemakkelijke opgave voor werkgevers. Om werkgevers ook hierin de helpende hand te bieden, staan op de site criteria waaraan een goede opleiding en een goede opleider moeten voldoen. Zo dient veiligheid als rode draad in het lesmateriaal verweven te zijn en moet de docent voldoende aandacht kunnen geven aan de individuele cursist, zowel in de theorieles als in de praktijkles.

Meer informatie

Hantering van de handvatten en bijbehorende criteria die EVO en Gezond Transport hebben opgesteld helpt werkgevers een stap in de goede richting van meer veiligheid op de werkvloer.

De handvatten en criteria staan op de campagnesite HeftruckHelden onder Helpende hand.