13-07-2015  Ieder jaar organiseert Heineken - afdeling Corporate Distribution & Logistics - een veiligheidsdag voor haar Global Logistic Consultants. Vrijdag 10 juli jongst leden vond deze jaarlijkse veiligheidsdag plaats. EVO was gastheer en zette een divers en uitdagend dagprogramma neer voor de 25 consultants.

Eigen veiligheid

Centraal deze dag stond de eigen veiligheid van de logistic consultants. Zij reizen de hele wereld over en komen veelvuldig op plaatsen waar het begrip veiligheid een andere invulling heeft dan bij ons. Beleidsadviseurs en docenten van EVO gaven tips en tricks. Ook was er het nodige te beleven voor de medewerkers, de zogenaamde fun-factor. Zo konden zij in het EVO opleidingsmagazijn ervaren hoe het is om een heftruck te besturen.      

LMRA

Beleidsadviseur Daniëlle Gevers Deynoot-De Booij ging onder andere dieper in op de zogenaamde Laatste Minuut Risico Analyse (LMRA). De LMRA is een korte risicobeoordeling die direct voor aanvang van werkzaamheden wordt uitgevoerd. In dit geval spitste de LMRA zich als vanzelfsprekend toe op de gevaren in en rond een warehouse.   

Doel

Het doel van deze analyse is om medewerkers bewust te maken van eventuele gevaren. Daarnaast vormt het een checklist: zijn alle (potentiële) veiligheids-, gezondsheids- en milieurisico's onderkend en/of zijn er voldoende beheersmaatregelen getroffen om ongevallen in en rond een warehouse te voorkomen?