29-09-2015  EVO-leden kunnen terecht bij EVO-Bedrijfsjuristen voor juridische vragen en problemen, waar zij als ondernemer tegenaan lopen. Dit kunnen bijvoorbeeld vragen zijn over contracten, de inzet van personeel of hulp bij bezwaarschriften. Deze dienstverlening loopt tot aan een gerechtelijke procedure. Uit onderzoek blijkt nu dat ongeveer 50 procent van de MKB EVO-leden geen rechtsbijstandverzekering heeft om de risico’s van een gerechtelijke procedure verder af te dekken.

Niet voldoende

In de dagelijkse praktijk blijkt dat veel leden zich niet voldoende hebben voorbereid op juridische risico’s, zegt Ilham Saadi, bedrijfsjurist bij EVO: ”In 15 procent van de juridische cases die ik doe, leidt het geschil uiteindelijk wel tot een rechtszaak. Helaas kunnen vanaf dat moment mijn diensten niet meer ingeschakeld worden. En dan zal het lid zich moeten wenden tot hun rechtsbijstandsverzekering, juridisch adviseur of advocaat. In verreweg de meeste gevallen heeft het lid dit nog niet geregeld. En dat leidt wel eens tot kostbare situaties, omdat er dan plotseling alsnog een procedure moet worden opgestart”, aldus Saadi.

Rechtsbijstandverzekering

EVO heeft hiervoor een verzekering ontwikkeld met een aantal verzekeringsmaatschappijen: de Juridisch Compleet Polis. Hiermee zijn EVO-leden in staat om juridische risico’s volledig af te dekken. Daarnaast zijn de poliskosten minstens 45 procent lager dan wat de markt aanbiedt. Dit komt doordat juridische dienstverlening al in het EVO-lidmaatschap is opgenomen.

Meer informatie

Leden die meer willen weten over de juridische dienstverlening en de rechtsbijstandverzekering kunnen contact opnemen met de EVO-bedrijfsjuristen via 079 3467 346 of bezoek de website.