07-10-2013  De douane heeft onlangs de noodprocedure voor Douane Sagitta Uitvoer (DSU) aangepast. De noodprocedure mag worden gebruikt als de douane een storing in DSU meldt op de internetsite van de nationale helpdesk douane. In andere gevallen, bijvoorbeeld bij een storing in een bedrijfseigen systeem, mag de noodprocedure alleen worden gebruikt na toestemming van de douane.

Duidelijker

In de herziene noodprocedure DSU is het duidelijker welke aangiftemogelijkheid geldt per vergunninghouder. Vergunninghouders elektronisch aangeven ten uitvoer en vergunninghouders domiciliëringsprocedure uitvoer weten daardoor beter hoe zij aangifte moeten doen tijdens de noodprocedure. In de aangepaste noodprocedure is ook rekening gehouden met fictief uitgaan.