Meer tijd voor overgang douaneaangiftesysteem DMS

Leestijd 1 minuut

21-12-2021  Na aandringen van verschillende organisaties, waaronder evofenedex, is de implementatieperiode voor de overgang van AGS naar het Douaneaangiften Management systeem (DMS) verlengd. Hierdoor hebben Nederlandse bedrijven meer tijd om zich voor te bereiden op het nieuwe douaneaangiftesysteem DMS.

De Europese Commissie verplicht de Nederlandse douane de aangiftegegevens aan Brussel door te geven volgens de methodiek van DMS. De douane doet dit door de gegevens zelf te converteren. Vanaf april 2022 begint de douane met het omzetten van ondernemers naar DMS. Grofweg gebeurt dit in een volgorde van relatief eenvoudige naar gecompliceerde aangiften. De periodieke aangevers (GPA/SPA) komen na de zomer aan de beurt. De implementatieperiode voor hen loopt tot juli 2023.

Nieuwe code gebruiken

Vanaf 1 januari 2022 is een 2-cijferige code verplicht bij de invulling van vak 24 van de aangifte (‘aard van de transactie’). Dit vloeit voort uit nieuwe Europese wetgeving. De Nederlandse systemen kunnen dit echter niet ondersteunen. Vanaf 1 januari gebruik je daarom de nieuwe code uit tabel A22 uit het Codeboek Douane. Deze code bestaat nog uit 1 cijfer, maar voldoet aan de Europese voorwaarden. Na implementatie van DMS gebruik je de 2-cijferige codes uit tabel 091.

Container Vrijgave Bericht

De invoering van het eerste plateau (fase) van het Container Vrijgave Bericht (CVB) per 4 oktober 2021 is gelukkig zonder grote verstoringen verlopen. Opvallend was dat er sprake was van een kleine verschuiving van het doen van aangiften voor de invoer van goederen naar aangiften voor vervoer (NCTS). Bij het doen van de aangifte voor vervoer worden de nieuwe procedures die bij het CVB horen nog niet toegepast.

Het gebruik van de voorafaangifte blijft tot dusverre achter bij de verwachtingen. De voorafaangifte maakt ‘vooruitwerken’ mogelijk en geeft meer inzicht in het feit of de douane een controle zal instellen. Verder is het aantal gevallen waarbij goederen van de terminal zijn vervoerd zonder dat er een aangifte is gedaan, verwaarloosbaar klein.

HS-codes en voorafaangifte

Vanwege het Container Vrijgave Bericht maken bedrijven steeds vaker gebruik van de voorafaangifte. De voorafaangifte kun je indienen voordat de goederen binnenkomen. Dat geeft echter problemen als de HS-codes voor de binnenkomende goederen per 1 januari 2022 veranderen. De voorafaangifte accepteert deze gegevens voor 1 januari 2022 nog niet. De douane bekijkt momenteel hoe hiermee moet worden omgegaan. Een systeemaanpassing is in elk geval niet haalbaar.

Overleg ODB

In het Overleg Douane Bedrijfsleven (ODB) gaan het georganiseerde bedrijfsleven en de inspectiediensten met elkaar in gesprek over talrijke dossiers. Afhankelijk van de thematiek vindt dit overleg plaats in verschillende samenstellingen. De afgelopen periode hebben de douane en het bedrijfsleven over onder andere de bovenstaande zaken besproken. 

De volgende serie overleggen van het ODB vindt plaats eind januari 2022. Leden van evofenedex kunnen hiervoor signalen of vragen met een bepaalde insteek vanuit collectieve belangenbehartiging doorgeven voor 12 januari 2022 aan de secretaris voor de Raad voor Internationale Handel via a.griffioen@evofenedex.nl. Leden met vragen over bedrijfsspecifieke zaken kunnen terecht bij onze ledenservice of gespecialiseerde adviseurs. Mail hiervoor naar ledenservice@evofenedex.nl of bel naar 079 346 73 46.

Onze ledenadviseur Alice
Contact

Vragen over internationaal ondernemen?

Alice en de andere ledenadviseurs helpen je graag verder