Nieuwe opzet onderhoudskalender

Leestijd 2 minuten

23-12-2021  In overleg met het bedrijfsleven werkt de douane aan een nieuwe versie van zijn onderhoudskalender. In deze nieuwe versie komt meer informatie te staan, bijvoorbeeld over de kans op verstoringen direct na het onderhoud van een systeem.

Door de wijzigingen kunnen bedrijven hun douaneaangiftewerkzaamheden bijvoorbeeld plannen in een andere periode, zodat ze zo min mogelijk last hebben van storingen. Naar verwachting gaat de nieuwe opzet van de onderhoudskalender na het eerste kwartaal van 2022 van start.

De douane geeft periodiek een onderhoudskalender uit om bedrijven te informeren wanneer onderhoud of vervanging van onderdelen van de douaneapplicaties plaatsvindt. In de huidige kalender staat aangegeven wanneer de systemen (gepland) niet beschikbaar zijn.

Kwaliteit van de aangifte

Begin 2022 valt er een gezamenlijke brief van de douane, Fenex en evofenedex over de douaneaangifte in de brievenbus bij allerlei bedrijven. De aangiftesystemen van de douane worden steeds slimmer en dat leidt ertoe dat inmiddels zo’n 7% van de verzonden aangiften wordt geweigerd door de douane vanwege fouten. Dat percentage wordt er alleen al door het aangiftesysteem uitgehaald. Het uiteindelijke percentage ligt nog hoger.

Onjuiste aangiften zijn een gevaar voor een ongestoorde goederenstroom, omdat die uiteindelijk kunnen leiden tot meer fysieke controles door de douane. De douane en evofenedex gaan nauw samenwerken om aangevers te wijzen op veelgemaakte fouten, zodat die in de toekomst vermeden kunnen worden.

Jaarverslag Overleg Douane Bedrijfsleven

Omdat het ODB Event volgend jaar niet plaatsvindt vanwege corona, worden de resultaten van het overleg Douane Bedrijfsleven (ODB) in het jaarverslag van het ODB opgenomen. Dit gebeurt met de medewerking van de douane en het bedrijfsleven. Het jaarverslag verschijnt in het eerste kwartaal van 2022.

Vormgeving mijndouane-omgeving

De douane gaat een mijndouane-omgeving invoeren. Elke aangever krijgt dan een beveiligde omgeving op de website van de douane. Bij douaneaangiften zijn meerdere personen betrokken. Zo kan een aangever het opstellen van de aangifte overlaten aan een douane-expediteur, terwijl de aangever wel aanwezig is als de douane een monster van de goederen neemt vanwege een controle.

Ook is het vanwege de complianceregels belangrijk voor aangevers om inzicht te hebben in het gebruik van hun EORI-nummer door hun vertegenwoordiger. De douane vraagt bedrijven om aan te geven welke wensen ze hebben bij de inrichting van de mijndouane-omgeving. Je wensen kun je bijvoorbeeld ivia evofenedex insturen: a.griffioen@evofenedex.nl.

Overleg ODB

In het ODB gaan het georganiseerde bedrijfsleven en de inspectiediensten met elkaar in gesprek over talrijke dossiers. Afhankelijk van de thematiek vindt dit overleg plaats in verschillende samenstellingen. De afgelopen periode hebben de douane en het bedrijfsleven over onder andere bovenstaande zaken besproken.

De volgende serie overleggen van het ODB vindt plaats eind januari 2022. Leden van evofenedex kunnen hiervoor signalen of vragen met een insteek vanuit collectieve belangenbehartiging doorgeven voor 12 januari 2022 aan de secretaris voor de Raad voor Internationale Handel. Stuur hiervoor een mail naar: a.griffioen@evofenedex.nl. Leden met vragen over bedrijfsspecifieke zaken kunnen terecht bij onze ledenservice of gespecialiseerde adviseurs. Mail hiervoor naar ledenservice@evofenedex.nl of bel 079 346 73 46.

 

Onze ledenadviseur Alice
Contact

Vragen over internationaal ondernemen?

Alice en de andere ledenadviseurs helpen je graag verder