Hitte: neem maatregelen op de werkvloer

Voorkom gezondheidsschade en daling van arbeidsproductiviteit van werknemers

24-6-2019  De eerste hittegolf van het jaar is aanstaande met temperaturen boven de 30 graden in de komende dagen. Dat heeft gevolgen voor de werkomstandigheden, bijvoorbeeld in magazijnen. Door een hitteplan op te stellen voor werknemers worden zij beschermd tegen eventuele gezondheidsschade.  Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft ook sinds zondag het voor grote delen van het land Nationaal Hitteplan geactiveerd.

Is de werkgever verplicht om maatregelen te nemen bij temperaturen boven de 30 graden? Officieel niet, maar in de Arbowet staat wel dat werkgevers de plicht hebben om werknemers te beschermen tegen gezondheidsschade door bijvoorbeeld te hoge temperaturen op de werkplek. Daarbij moet ook rekening worden gehouden met de luchtvochtigheid en de zwaarte van het werk. Dat kan bijvoorbeeld door extra pauzes in te lassen of door extra drinken aan te bieden. Uit onderzoek blijkt dat hoge temperaturen de arbeidsproductiviteit laat dalen met 50 procent. Daarnaast zorgt het nemen van maatregelen ervoor dat mensen scherper blijven en dat de kans op eventuele ongelukken beperkt blijft.


Tropenrooster

Overweeg ook het instellen van een tropenrooster. In de magazijnen wordt het steeds warmer gedurende de dag, omdat de zon op het dak en de wanden staat te branden. Door eerder te beginnen en eerder te stoppen wordt de ergste warmte vermeden. Daarnaast kan ook het plaatsen van zonwering en het installeren van airconditioning helpen tegen de hitte.


Dak afkoelen

De meeste warmte ontstaat door de opwarming van het dak van het magazijn. Door op gezette tijden het dak te besproeien kan de temperatuurstijging enigszins beperkt worden. Een andere tip is om ’s nachts de ventilatoren te gebruiken om koelere lucht naar binnen te blazen.  Daarnaast is het verstandig om werkzaamheden zoveel mogelijk op de begane grond te laten plaatsvinden, want daar is het de temperatuur het laagste. Overigens is het de moeite waarde om te overwegen het platte dak te voorzien van zonnepanelen: het levert energie op en het is warmte werend.


Arbeidsinspectie

Als je als werkgever geen maatregelen treft tegen de hitte, dan kunnen werknemers daarover een klacht indienen bij de Arbeidsinspectie. Als de Arbeidsinspectie vervolgens van mening is dat werknemers mogelijk schade lijden als gevolg van de hitte op de werkvloer, kan zij eisen dat er bepaalde maatregelen worden genomen of zelfs het werk stilleggen.


Water mee

Zorg er voor dat werknemers die bijvoorbeeld in bedrijfsbusjes rondrijden of in vrachtauto’s zitten van voldoende water zijn voorzien. Hoewel de meeste voertuigen voorzien zijn van airconditioning is het verstandig om extra drinken mee te nemen voor het geval er pech onderweg ontstaat.