Hoe bepaal je de juiste indeling van goederen?

De goederencode is gebaseerd op een internationale standaard

27-01-2017  In deze tweede afdeling van de douanereeks gaan we in op de goederencode. Wereldwijd zijn indelingsregels afgesproken op basis waarvan goederen een goederencode krijgen toegekend. Deze unieke code moet in de douane aangifte worden vermeld. En voor elk object is er zo'n beetje een code. Zo ontving onze ledenservice onlangs een unieke vraag over welke goederencode (hs-code) er wordt toegekend aan een zending (huis)sleutels naar Nigeria. Na enig spitwerk bleek dit de code: 83 01 700000. Waarom is deze code zo belangrijk?

Fiscale risico’s

De douane kan op basis van die goederencode de aangifte controleren op een juiste toepassing van niet-fiscale en fiscale maatregelen. De fiscale maatregel is de heffing van belastingen bij invoer. De opgegeven goederencode is bepalend welk percentage aan belastingen het bedrijf betaald. Indien de goederencode onjuist is loop het bedrijf het risico om teveel dan wel te weinig belasting af te dragen.

De VGEM

De niet fiscale taken die de douane verricht worden onderverdeeld in vier groepen, Veiligheid, Gezondheid, Economie en Milieu (VGEM). Ook voor de niet fiscale taken moeten de goederen juist worden geclassificeerd. Bepaalde certificaten en/of formulieren die betrekking hebben op bovengenoemde onderdelen dien je altijd voorhanden te hebben. Denk bijvoorbeeld aan gezondheidscertificaten of oorsprongsdocumenten.

Bepaal de juiste goederenindeling

De goederencode is gebaseerd op een internationale standaard, het Geharmoniseerd Systeem (GS). Dit systeem is uitgewerkt in een Europese standaard en wordt in alle landen van de Europese Unie gebruikt. Alle landen van de EU gebruiken hierdoor dezelfde goederencode, wat niet wil zeggen dat de indeling op dezelfde wijze geschiedt.

Om tot een juiste indeling te komen werkt het Geharmoniseerd Systeem volgens een bepaalde structuur. Deze structuur bestaat uit afdelingen gevolgd door hoofdstukken vervolgens de posten en uiteindelijk de onderverdelingen op de posten. Uit bovenstaande blijkt dat het een ware uitdaging kan zijn om de juiste goederencode te vinden welke op de aangifte moet vermelden.

Douane-vraagstukken

Dit is de tweede afdeling van de douanereeks. De eerste afdeling van de douanereeks geeft informatie over de oorsprong van een product en de derde afdeling gaat in op Incoterms. Voor persoonlijke douane-vraagstukken kun je terecht bij de experts van de Ledenservice , of via 079 3467 346. 

Onze ledenadviseur Alice
Contact

Vragen over internationaal ondernemen?

Alice en de andere ledenadviseurs helpen je graag verder