08-06-2016  Vanaf deze week kunnen verladers deelnemen aan het onderzoek naar inkopen van transport voor alle vervoersmethodieken. EVO wil hiermee haar kennis van de markt actualiseren en productontwikkeling stimuleren. Patricia de Wilde, beleidsadviseur wegvervoer legt uit: “Wij ervaren veranderingen in de markt zoals een sterkere opkomst van digitale marktplaatsen, aanpassingen in het intermodale transport en meer partnerships tussen vervoerder en verlader. Met dit onderzoek willen wij de huidige stand van zaken in de markt peilen. Maar ook nieuwe diensten ontwikkelen om onze leden nog beter te ondersteunen.”

Congres

Op 11 oktober organiseert EVO het congres ‘Inkoop van transport’. Tijdens dit congres worden de onderzoeksresultaten gepresenteerd. Daarnaast bevat dit congres diverse workshops om effectiever de inkoop van transport te verrichten. Deelnemers aan het onderzoek ontvangen ook de onderzoeksresultaten.

Neem deel aan het onderzoek