Hoe kun je cobots veilig inzetten in het magazijn?

Een risicoanalyse helpt om de veiligheid op de magazijnvloer te waarborgen

10-03-2021 Steeds meer ondernemers met magazijnen denken na over de inzet van cobots: robots die kunnen samenwerken met mensen. Ze kunnen onder meer worden ingezet voor het verzamelen of verpakken van orders. Ondanks de ingebouwde veiligheid is de inzet van cobots echter niet geheel zonder risico’s. Een risicoanalyse helpt om de veiligheid op de magazijnvloer te waarborgen.

Nederland telt 193 robots per 10.000 werknemers. Dat is meer dan twee keer zoveel als 6 jaar geleden. Deze sterke groei heeft voor een belangrijk deel te maken met de opkomst van collaborative robots, of kortweg cobots: robots die kunnen samenwerken met mensen. Dat samenwerken kan echter alleen als ze niet zoals industriële robots achter grote hekken staan, maar tussen de mensen op de werkvloer. Hoe veilig is dat?

Niet per definitie veilig

Cobots zijn robots die ‘voelen’ wanneer een bepaalde kracht op hen wordt uitgeoefend. Dat is bijvoorbeeld het geval als ze iets of iemand raken. Sommige cobots komen dan tot stilstand, andere cobots bewegen in tegenovergestelde richting. Maar dat betekent niet per definitie dat elke toepassing met deze cobots volledig veilig is.

Soms zijn aanvullende voorzieningen nodig. Denk aan slimme sensoren of camera’s waarmee een veiligheidszone rondom de robot kan worden ingesteld. Zodra iemand deze zone betreedt, daalt de snelheid van de robot of komt de robot helemaal tot stilstand.

Risicoanalyse

Een risicoanalyse is het instrument dat helpt om veilige toepassingen met cobots te realiseren. Tijdens de Dag van het Veilige Magazijn in 2020 legde Olmia Robotics uit hoe zo’n risicoanalyse eruit kan zien. In hoofdlijn kunnen we vijf stappen onderscheiden:

Stap 1: bepaal het bereik

Hoe wordt de cobot ingezet? Welke grijpers of andere tools worden gebruikt? Om welke goederen gaat het? Kijk ook naar gegevens als snelheid, versnelling en het draagvermogen van de robot.

Stap 2: identificeer risico’s

Onderzoek welke handelingen risico’s met zich meebrengen. Is er kans op beklemming door bewegende delen of op snijwonden door scherpe randen? Kan iemand een duw krijgen van de robotarm? Kijk ook naar de risico’s bij onderhoud of het oplossen van storingen.

Stap 3: schat het risico in

Maak per handeling een inschatting van het risico. Wat zijn de mogelijke gevolgen? Hoe vaak treedt het risico op? Heeft de betreffende medewerker de mogelijkheid om het gevaar te ontwijken? De optelsom van de antwoorden op deze vragen bepaalt of een risico zeer hoog of juist verwaarloosbaar is.

Stap 4: evalueer het risico

Welke risico’s zijn onaanvaardbaar hoog? Zijn de veiligheidsvoorzieningen van de cobot wel toereikend? Zo niet, dan zijn aanvullende stappen nodig om het risico te verminderen of te elimineren.

Stap 5: verminder het risico

Het verminderen of zelfs elimineren van risico’s kan op verschillende manieren:

  • Preventie: voorkomen dat een risico optreedt of de kans daarop verkleinen.
  • Detectie: detecteren van de mogelijke schade die het risico kan opleveren.
  • Repressie: beperken van de schade wanneer het risico optreedt.
  • Correctie: activeren van maatregelen die worden ingezet om het effect (deels) terug te draaien.
  • Acceptatie: geen maatregelen, maar accepteren van het risico met alle mogelijke gevolgen.

Let op: met elke nieuw maatregel kan een nieuw risico worden geïntroduceerd. Voer de risicoanalyse dus meerdere keren uit om maximale veiligheid te waarborgen.

Bron: bmwt.nl

Beperk risico's en voorkom onveilige situaties

Wil je meer weten over veilig werken met cobots? Meld je dan gratis aan voor de online Dag van het Veilige Magazijn op 24 maart. Door onder meer de workshop ‘Veilig werken met AVG’s en cobots’ krijg je concrete tips en handvatten om de risico’s en onveilige situaties te beperken.