26-09-2012  De Europese Commissie heeft aan PricewaterhouseCoopers (PwC) de opdracht gegeven een enquête op te stellen over de toestand van en tevredenheid over het functioneren van de douane-unie die ruim 40 jaar bestaat.

Nieuw beleid

De Commissie maakt waarschijnlijk gebruik van de gegevens bij het ontwikkelen van nieuw beleid en nieuwe regelgeving. De uitkomsten van het onderzoek worden ook getoetst aan eigen onderzoek van de Europese Commissie en van de EU-lidstaten.

Geïnteresseerden wordt verzocht de enquête in te vullen. Dit duurt ongeveer een kwartier. Uiterste datum voor het invullen is 4 oktober. 

Hoe staat de Douane-unie ervoor?