Verlenging NOW-regeling kan zorgen voor behoud van medewerkers in de sector

Leestijd: 2 minuten

31-08-2020  Het kabinet heeft besloten het pakket aan financiële noodmaatregelen te verlengen, om zoveel mogelijk banen te behouden, de Nederlandse economie draaiende te houden en bedrijven de tijd te geven om hun bedrijfsvoering  aan te passen aan de nieuwe economische situatie. Om bedrijven die het moeilijk hebben tijdens de coronacrisis tegemoet te komen, wordt onder andere de NOW-regeling verlengd met drie tijdvakken van ieder drie maanden. In deze NOW 3.0 zullen per tijdvak de voorwaarden voor de aanvraag veranderen.

Omdat deze maatregel belangrijk is voor het personeel dat werkt in handel- en productiebedrijven hebben we de werking van  de nieuwe regeling uitgezocht, net als bij de NOW 1.0- en NOW 2.0-regeling. Het kabinet en de sociale partners willen met de verlengde NOW-regeling zoveel mogelijk voorkomen dat mensen bij een reorganisatie een beroep moeten doen op een uitkering. Het begeleiden van werk naar werk heeft daarom de voorkeur.

Wat is er anders aan de NOW 3.0?

De maatregel is nog meer dan de NOW 2.0 gericht op het voorbereiden van personeel op een verandering van baan. Ook krijgen bedrijven met de nieuwe NOW-regeling meer ruimte om de loonsom aan te passen zonder dat dit gevolgen heeft voor de hoogte van de subsidie. Daardoor kunnen ze ervoor zorgen dat hun loonkosten beter aansluiten bij de omzet die ze de komende periode verwachten te halen. Ook dit gaat stapsgewijs. In het eerste tijdvak kunnen bedrijven 10 procent van de loonsom aanpassen, in het tweede tijdvak 15 procent en in het derde tijdvak 20 procent.

Het aanpassen van de loonkosten is mogelijk door bijvoorbeeld natuurlijk verloop, ontslag of door een vrijwillig loonoffer, of door van de medewerkers te vragen in deeltijd te werken. Hiervoor blijven de reguliere regels uit het arbeidsrecht gelden. De extra korting bij bedrijfseconomisch ontslag (de ontslagboete) uit de NOW 2.0 vervalt. De definitieve vaststelling van de toekenning van de subsidie vindt plaats in de zomer van 2021, na het aflopen van de periode voor de NOW 3.0.  Het totale budget voor de NOW 3.0 bedraagt 5,4  miljard euro voor 9 maanden. In onze Q&A kun je meer lezen over de details van de NOW 3.0 regeling.

Tijdvak 1

  • Het aanvraagloket voor de NOW 3.0 tijdvak 1 zal naar verwachting op 16 november opengaan. Dan kan er een tegemoetkoming worden aangevraagd voor de periode 1 oktober t/m 31 december.
  • De minimale omzetdaling die bedrijven moeten hebben om recht te hebben op deze maatregel is 20 procent, net als bij de NOW 2.0.
  • Bedrijven krijgen maximaal 80 procent uitgekeerd van de loonsom, en 10 procent van de loonsom gaat in een scholingspotje. Dit bedrag wordt door het kabinet gebruikt voor scholing en werk-naar –werk-trajecten. Het vergoedingspercentage dat rechtstreeks naar bedrijven gaat, wordt hierdoor maximaal 80 procent. Hoe dit geld precies besteed zal worden, moet nog verder worden uitgewerkt in een aanvullend sociaal pakket.

Tijdvakken 2 en 3

De vergoeding gaat in de volgende tijdvakken procentueel naar beneden:

  • In het tweede tijdvak (1 januari t/m 31 maart 2021) bedraagt het vergoedingspercentage maximaal 70 procent van de loonsom.
  • In het derde tijdvak (1 april t/m 30 juni 2021) is dat maximaal 60 procent van de loonsom.
  • Voor het tweede en derde tijdvak geldt een minimaal omzetverlies van 30 procent of meer.
  • Voor tijdvak 3 geldt ook een verlaging van de maximale uitkering van 1 keer het dagloon, dat neerkomt op  4.769 euro bruto per maand.

Wat blijft hetzelfde?

De inspanningsverplichting gericht op scholing en het verbod op het uitkeren van dividend en bonusuitkeringen blijven in de NOW 3.0 bestaan. De vaste (forfaitaire) opslag voor de werkgeverslasten, zoals vakantiegeld en pensioenpremies, blijft 40 procent. Net als bij de NOW 1.0 en 2.0 ontvangt een werkgever na de aanvraag een voorschot van 80 procent van het subsidiebedrag, en bij de vaststelling de overige 20 procent.

evofenedex vindt het een goede zaak dat er langer geld beschikbaar is voor ondernemers om de klap die de crisis heeft veroorzaakt op te vangen en met loopbaanontwikkelingstrajecten te investeren in de duurzame inzetbaarheid van medewerkers. Zo blijven ze zoveel mogelijk behouden voor de sector en zullen er ook na de crisis voldoende gekwalificeerde mensen beschikbaar zijn voor de logistieke handel- en productiebedrijven. Wij vragen in aanloop naar de verkiezingen in ons 10 puntenplan aandacht voor voldoende duurzaam inzetbaar personeel.

Online evenement 29 oktober

De coronacrisis heeft ons geleerd dat je als organisatie wendbaar en flexibel moet zijn om je snel te kunnen aanpassen aan een veranderende arbeidsmarkt en werkomgeving. Tijdens het online evenement Mens&werk in de logistiek op 29 oktober gaan in op de veranderingen op de (logistieke) arbeidsmarkt en binnen het arbeidsrecht. Meld je aan voor het evenement, volg de masterclass over arbeidsrecht en blijf op de hoogte.

Rogier evofenedex
Contact

Vragen over corona?

Rogier helpt je graag verder