Ledenvraag | Hoe zit het met de klantenvergoeding bij pensionering handelsagent?

Een klantenvergoeding is niet altijd verschuldigd

08-05-2019  Een lidbedrijf van ons werkt in veel landen met handelsagenten. Een van hun handelsagenten gaat over een paar jaar met pensioen. Ze vroegen aan onze ledenservice hoe het zit met het recht op een klantenvergoeding.

Agentuurcontract

Het bedrijf werkt onder andere met een handelsagent in Duitsland. Deze persoon is nu 62 jaar en heeft aangegeven dat hij over vijf jaar met pensioen wil gaan. Het bedrijf wilt graag weten hoe het zit met zijn recht op een klantenvergoeding als de handelsagent zelf over vijf jaar opzegt in verband met zijn pensioen. In het agentuurcontract is Nederlands recht van toepassing verklaard.

Rechtvaardiging

Volgens de wet is de klantenvergoeding niet verschuldigd indien de agent zelf de overeenkomst beëindigt, tenzij de beëindiging is gerechtvaardigd door leeftijd, invaliditeit en ziekte. Het moet dan om een situatie gaan waarbij voorzetting van de afgesproken activiteiten van de handelsagent niet meer gevraagd kan worden. Het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd telt in principe als voldoende rechtvaardiging, zodat de agent zijn recht op klantenvergoeding hiermee niet verspeelt.


Juridische checklist handelsagent

Het is belangrijk om alle gemaakte afspraken met een handelsagent goed vast te leggen. De juridische checklist handelsagent geeft een overzicht van diverse zaken waarvan je op de hoogte zou moeten zijn voordat je een verbintenis aangaat met een handelsagent. Verder worden er een aantal punten opgesomd waarover een handelsagent geïnformeerd dient te zijn voordat de overeenkomst gesloten wordt. Tot slot bevat de checklist een overzicht met onderwerpen die aan de orde zouden moeten/kunnen komen in een agentuurovereenkomst.

Onze bedrijfsjurist Peter
Contact

Advies nodig of vragen?

Peter en de andere bedrijfsjuristen helpen je graag verder