11-02-2016 Het CBR houdt de gevolgde nascholingsuren bij. Als werkgever is het niet mogelijk voor uw werknemers de gevolgde nascholingsuren op te vragen. Dit is persoonsgebonden informatie die de rijbewijshouder zelf moet opvragen.

Downloaden

Tot 2015 verstuurde het CBR jaarlijks brieven met daarin een overzicht van de gevolgde nascholingsuren. Vanaf dit jaar worden deze overzichten niet meer verstrekt. Via de website mijn.cbr.nl  kan, na het inloggen met de DigiD-gegevens, de chauffeur een overzicht uitdraaien met de gevolgde nascholingsuren.

Uitdraai maken

EVO adviseert bedrijven om chauffeurs te vragen jaarlijks een uitdraai te maken van dit overzicht. Daarnaast is het advies om de verloopdata van het rijbewijs goed in de gaten te houden. In sommige gevallen hebben chauffeurs het bewijs van het afronden van de nascholing, code 95, al op het rijbewijs staan. Als chauffeurs hun rijbewijs nu al verlengd hebben en de 35 uur nascholing voltooid hadden, is dit mogelijk. Chauffeurs die het rijbewijs C gehaald hebben voor 10 september 2009, krijgen voor de code 95 een geldigheid tot 10 september 2021.

Inzicht krijgen

Om te voorkomen dat chauffeurs met een niet geldig rijbewijs rondrijden na 10 september 2016 doen bedrijven er goed aan inzicht in de nascholingsuren van hun chauffeurs te vragen en actie te ondernemen als er nog nascholingsuren gevolgd moeten worden.