10-03-2017  In de Europese verordening over rij- en rusttijden staat dat de dagelijkse rusttijd of de verkorte wekelijkse rusttijd (minimaal 24 uur eenmaal per twee weken) in de cabine van de vrachtauto genoten mag worden indien deze behoorlijke slaapfaciliteiten biedt en het voertuig stilstaat.

Steeds meer landen gaan ertoe over om te beboeten bij het doorbrengen van de wekelijkse rust (45 uur) in de cabine van het voertuig.

Slaapfaciliteiten

Duitsland heeft het voornemen dit te beboeten met 60 euro per uur voor de werknemer en 180 euro per uur voor de werkgever voor elk uur dat in de cabine wordt doorgebracht of op een plek zonder slaapfaciliteit. Eind maart wordt hierover besloten.

België en Frankijk hadden al eerder hoge boetes hierop ingesteld. België beboet met 1800 euro die onmiddellijk voldaan moet worden, anders wordt het voertuig vastgezet. In Frankrijk kan de boete oplopen tot 30.000 euro en eventueel met een gevangenisstraf.

Overnachten

evofenedex benadrukt haar leden dat enkel de dagelijkse en verkorte wekelijkse rust in het voertuig mag worden doorgebracht. Het voertuig moet wel voldoende slaapfaciliteiten hebben zodat de chauffeur er kan overnachten.

Daarnaast adviseert evofenedex chauffeurs die naar en door Frankrijk rijden om voor een sluitende administratie van activiteiten en rust in hun tachograaf te zorgen. Er mag gecontroleerd worden op 28 voorafgaande kalenderdagen aan de rit. Problemen kunnen voorkomen worden met deze sluitende administratie van activiteiten en rust in de tachograaf.