30-07-2014   België en Frankrijk hebben wetgeving aangenomen om vrachtwagenchauffeurs te kunnen beboeten die voor hun wekelijkse rust  langs de weg parkeren.

Regel

Europese Verordening 561/2006 beschrijft de regels rondom de rij- en rusttijden en zegt het volgende: ‘Wanneer een bestuurder dit zo verkiest, mogen dagelijkse rusttijden en verkorte wekelijkse rusttijden buiten de standplaats in een voertuig worden doorgebracht indien dit voor iedere bestuurder behoorlijke slaapfaciliteiten biedt en het voertuig stilstaat.’

Rust

Op basis van deze passage is op te maken dat een normale wekelijkse rust (45 uur onafgebroken) niet in het voertuig mag worden genoten. Een verkorte wekelijkse rust (minimaal 24 uur onafgebroken en eens in de twee weken toegestaan) zou een chauffeur wel in het voertuig mogen nemen.

Hoge boetes

België en Frankrijk hebben hoge boetes ingesteld op overtredingen. In België staat de boete op € 1800, onmiddellijk te voldoen anders gaat het voertuig aan de ketting. In Frankrijk kan de boete oplopen tot € 30.000 boete en eventueel met een gevangenisstraf.

Advies

EVO benadrukt haar leden dat enkel de verkorte wekelijkse rust in het voertuig mag worden doorgebracht. Het voertuig moet dan wel voldoende slaapfaciliteiten hebben zodat de chauffeur er kan overnachten.

Daarnaast adviseert EVO leden die in en door Frankrijk rijden om voor genoten weekendrust het patronaal attest/verlofbriefje in te vullen. Dit omdat men in Frankrijk handhaaft tot 28 dagen terug en een chauffeur moet kunnen aantonen wat hij alle dagen heeft gedaan. Het ontbreken van gegevens over het weekend kan tot problemen leiden.